Naši uživatelé zlepšili obchody o 42% díky Analýzám komoditních spreadů

Jste zvědaví, jak dopadly výsledky průzkumu spokojenosti klientů TradeandFinance.eu s pravidelnými analýzami komoditních spreadů? Zde Vám přinášíme výsledky.

Vysledky analyzJak možná víte či nevíte, od května 2015 jsme začali realizovat pravidelné analýzy aktuálního vývoje komoditních spreadů, a to každých 14 dní. Již od začátku měly analýzy velký ohlas a stále se těší velkému zájmu. Krátké video o principu komoditních spreadů můžete shlédnout zde.

O co se jedná a pro koho jsou analýzy vhodné? Pravidelně vyhledáváme takové spreadové obchody, kde je nejsilnější sezónnost a nejvyšší pravděpodobnost toho, že sezónnost nebude v průběhu obchodu narušena a tedy že spreadová pozice skončí ziskem. V rámci hodinového webináře vždy vyhledáme zajímavé spready, provedeme podrobnou analýzu v platformě SeasonAlgo a vyhodnotíme i aktuální situaci na trzích z pohledu fundamentální analýzy. U každého spreadu si dále nastavíme Stop Loss i Profit Targety a stanovíme si, kdy do obchodní pozice vstoupit a co lze naopak považovat za varovný signál a do pozice bychom tedy vstupovat neměli.

Na následujícím webináři se vždy vracíme ke spreadům z minula a projdeme jejich aktuální vývoj a vyhodnotíme, zda je spread stále platný a jestli zůstat v obchodní pozici či ze spreadu vystoupit. A samozřejmě se věnujeme novým spreadům, které pro aktuální webinář vyhledáme. Účastníci mají také možnost zaslat k analýze své vlastní obchody, které vyhodnocujeme na závěr webináře.

Každý, kdo se na webinář zaregistruje, má možnost sledovat i jeho videozáznam po dobu dalších 7 dnů. Je to tedy ideální i pro ty klienty, kteří nemohou webinář sledovat naživo.

Výsledky průzkumu spokojenosti účastníků analýz:

Průzkum proběhl v lednu 2016. Převážná většina klientů se analýz účastní opakovaně. 67% respondentů se zúčastnilo více než 5 analýz a 40% klientů si zakoupilo více než 10 analýz. 100% respondentů uvedlo, že analýzy naplnily jejich očekávání. A rovněž všichni uvedli, že analýzy byly kvalitní a srozumitelné.

Všichni respondenti, kteří výsledky analýz aplikují naživo ve svých obchodech, uvedli, že jim analýzy oproti roku 2014 zlepšily obchodní výsledky. V průměru došlo ke zlepšení zhodnocení kapitálu o 42% oproti výsledkům z roku 2014. U profesionálních traderů došlo ke zlepšení výsledků v průměru o 30%. Někteří respondenti dokonce uvedli, že se jejich výsledky oproti roku 2014 zlepšily o více než 100%.

Analýzy naprosto stejně pozitivně hodnotili začínající spreadoví obchodníci i profesionální tradeři. Začátečníci jsou velmi spokojeni zejména s konkrétností a s tím, že všechny obchody je možné bez problémů realizovat v  živém obchodování.

Ptali jsme se také na to, jak jsou naši klienti spokojeni s našimi analýzami ve srovnání s naší konkurencí. Dle našeho zjištění v ČR podobné analýzy v současné době neprobíhají. Pokud analýzy existují, jsou nedostatečně konkrétní, neprobíhají naživo a dle našich respondentů dané obchody velmi často nejsou použitelné v praxi. V celosvětovém měřítku rovněž neexistuje srovnatelný typ analýz ve formě živých a podrobných webinářů. Existují pouze písemné analýzy a zasílání obchodních doporučení. Avšak jejich úspěšnost a ziskovost je nesrovnatelně nižší než naše analýzy. Z důvodu obchodní etiky zde neuvádíme názvy těchto společností. Na vyžádání však rádi zašleme podrobnější informace.

Naši respondenti nám uvedli jen minimum doporučení ke zlepšení webinářů. Ve většině případů se jednalo spíše o dotazy na obecnější problematiku spreadového obchodování či na funkce platformy SeasonAlgo. To však není předmětem analýz, a proto jsme těmto několika klientům doporučili absolvovat náš podrobný kurz Obchodování komoditních spreadů a kurz Práce s platformou SeasonAlgo.

Jsme velmi rádi, že jsou klienti TradeandFinance.eu s analýzami tak spokojeni. V analýzách budeme samozřejmě pokračovat. V příštím článku opublikujeme některá konkrétní hodnocení našimi klienty.

Přejeme všem našim uživatelům hodně úspěchů při zhodnocování vlastních financí!

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Mohlo by Vás také zajímat

V poslední části tohoto článku zjistíte další nezbytné a cenné informace, jak (ne)nastavovat Profit Target a ...

V předcházejících článcích jsme si vysvětlili, proč nemůžeme použít historické průměry pro stanovení Profit Targetu ...

Podívejte se na další video s prezentací z naší listopadové konference Obchodování na burze ...

Nevíte, jestli jsou vaše znalosti obchodování na burze dostatečné na to, abyste si rovnou zakoupili kurzy ...