Schaffer & Partner Group – Váš partner pro daňové, auditorské a právnické služby v tradingu

Je lepší obchodovat na burze jako fyzická osoba, OSVČ, právnická osoba nebo trust? Jak zdanit zisky z tradingu?

Dozvěděli jste se také na networkingové akci pro tradery 9.4.2015!

logo Schaffer

V lednu 2015 jsme navázali spolupráci s mezinárodní skupinou Schaffer & Partner Group (Schaffer & Partner s.r.o., Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Schaffer & Partner Audit s.r.o., Schaffer & Partner Consulting spol. s r.o.), která kromě jiného poskytuje také daňové a právní poradenství pro oblast obchodování na burze.

Vhodný partner při rozhodování, zda si založit účet pro obchodování na burze jako fyzická osoba, OSVČ, právnická osoba či jako trust.

Fundované poradenství a odpovědi na otázky, jak zdaňovat Vaše příjmy z podnikání na kapitálových trzích v ČR i v zahraničí.


Co může mezinárodní skupina Schaffer & Partner Group nabídnout traderům?

  • Pokud s obchodováním začínáte, pomůže Vám v základní orientaci v právních a daňových otázkách v ČR a v zahraničí.
  • Poradí, jakou formu pro obchodování používat – fyzická osoba - občan, fyzická osoba - podnikatel, kapitálová společnost či jako fond kvalifikovaných investorů nebo trust
  • Pro volbu optimální vlastnické struktury nepotřebujete využít daňových rájů
  • Nastaví s Vámi optimální strukturu financování  obchodních aktivit, budou maximálně využity výhody při uplatnění výdajů
  • Vyřeší za Vás otázky při zdanění příjmů z obchodování
  • Budou Vás zastupovat před finančním úřadem v případě kontroly
  • S experty Schaffer & Partner Group si budete jisti, že se pohybujete v rámci zákona a nehrozí Vám sankce za chybný postup

Mezinárodní skupina Schaffer & Partner Group, založená již v roce 1997 a sdružující přes 100 profesionálů, poskytuje svým klientům kompletní daňové, auditorské i právní služby.

Největší výhodou poradenské skupiny Schaffer & Partner je kromě mnohaletých zkušeností v jednotlivých oborech zejména provázanost všech oddělení s přidanou hodnotou širšího pohledu na každý individuální případ. V praxi nám tato synergie umožňuje nabídnout klientovi řešení na míru a s přidanou hodnotou vyřešení právně-daňových souvislostí případu.

Daňové a účetní oddělení skupiny Schaffer & Partner nabízí komplexní profesionální služby s cílem eliminovat dlouhodobá rizika, případně analyzovat mezinárodní aspekty dané transakce. Do nabízeného portfolia služeb spadá mimo jiné i problematika transferových cen, daňové due diligence a zastupování před finančními úřady apod.

Právní oddělení skupiny Schaffer & Partner (S&P Legal) nabízí klientům právní podporu ve všech odvětvích vyjma rodinného a trestního práva. Mnohaleté zkušenosti a profesionalita našich advokátů garantuje klientům nejen profesionální přístup k řešení každého případu, ale také potřebný nadhled a cit pro individuální řešení. To je, kromě osobního přístupu, jednou z hlavních předností právního oddělení ve vztahu ke klientům a k řešení jejich právních záležitostí. Mezi klíčové služby, které naše advokátní kancelář nabízí, patří zejména obchodní právo, pracovní právo včetně mezinárodních právních aspektů vysílání zaměstnanců, korporátní právo včetně přeshraničních M&A transakcí a v neposlední řadě též mimořádně úspěšné zastupování v daňových řízeních.

Oddělení auditu skupiny Schaffer & Partner poskytuje klientům služby spadající nejen do standardních auditorských činností, ale také další služby, které jsou na audit společností přímo či nepřímo navázány. Klíčovími službami oddělení auditu jsou primárně povinné audity dle zákona, povinné audity konsolidovaných účetních závěrek, ověřování konsolidačních podkladů a ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle jiných než českých účetních předpisů.

Pražská poradenská skupina Schaffer & Partner disponuje kromě výše uvedených oddělení také odděleními na podporu zahraničního obchodu, a to Asia a Russian Desk. Primárním úkolem těchto oddělení je poskytovat nezbytnou podporu zahraničním investorům při realizaci obchodních transakcí v ČR a českým podnikatelům při expanzích na zahraniční trhy.

Mohlo by Vás také zajímat

V tomto článku se opět zaměříme na fyzické osoby nepodnikající (dále jen „FO“). Budeme ...

U fyzické osoby podnikatele je oproti nepodnikateli situace částečně odlišná. Cenné papíry pořizuje a ...

Vážení a milí tradeři a uživatelé našeho portálu, Dovolte nám, abychom Vám popřáli jen ...

Možná jste o nich již slyšeli. A o kom? No přece o svěřenských fondech. ...