Zdanění příjmů z obchodování na burze – náklady, osvobození, uplatnění ztráty pro fyzické osoby nepodnikající – 3/4

Ve třetí části článku o zdanění příjmů z obchodování na burze pro fyzické osoby nepodnikající (dále jen „FO“) se zaměříme na problematiku nákladů, uplatňování ztrát z minulých období, osvobození od daně z příjmu a další související témata.

Jak se postupuje při uplatňování ztráty?

Tax_5

Při obchodování FO nedosahuje vždy jen příjmu, ale i ztráty. Oproti čistému zdanitelnému příjmu z jednoho druhu příjmu – např. z prodeje cenných papírů (viz např. komentář k §10 pokynu D-6, resp. D-22 MFČR) může fyzická osoba – nepodnikatel uplatnit čistou ztrátu z jiné transakce s cennými papíry.  Předpokladem je však, že neuběhl tzv. časový test, tj. že ztráta byla dosažena do 3 let od nákupu CP. Je tak možné ztrátu z prodeje akcií společnosti NWR uplatnit proti zisku z prodeje akcií společnosti ČEZ.

Ztrátu z prodeje cenných papírů realizovanou po 3 letech od jejich pořízení nelze uplatnit proti dosaženému zisku. Ztrátu dosaženou z titulu obchodování akciemi však nelze započítat proti zisku, resp. úrokovému příjmu z dluhopisu nebo zisku z obchodování futures nebo měnami. Ztrátu dosaženou za jeden rok, není možné využít v dalších letech a snížit si tak případný zisk.

Jaký příjem může být osvobozen od daně?

Od daně z příjmů mohou být osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud mezi nákupem a prodejem uplynuly více 3 roky. Osvobození se vztahuje výhradně na cenné papíry, pro další druhy příjmů – např. z  futures (nejsou-li cenné papíry podkladovým aktivem), z obchodování s cizí měnou nelze osvobození využít. Při velmi malém objemu obchodování by bylo možné využít osvobození příjmů z obchodování, pokud v daném roce nepřesáhnou 30.000 Kč. Pozor, nejedná se v tomto případě o zisk, ale o skutečný příjem (tržbu z prodeje).

Jaké můžeme uplatnit výdaje?

Jako výdaje je možné uplatnit pouze pořizovací cenu cenného papíru a poplatky / provize za uskutečnění obchodů. Výdaje musí bezprostředně souviset s dosažením příjmu a příjem by bez nich nebylo možné dosáhnout.

Jak postupovat, když máme příjem v cizích měnách?

Obchodování v zahraničí s sebou nese i aspekt měnový, resp. směnného kurzu. Pro účely zdanění v ČR se příjmy v cizí měně přepočítávají tzv. jednotným kurzem, který je na základě vyhlášky MFČR zveřejněn pro skončení kalendářního roku. Stejným kurzem se pak oproti příjmům uplatňují výdaje.

Pro portál TradeandFinance.eu zpracoval tým společnosti Schaffer & Partner

Předcházející článek: Zdanění příjmů z obchodování na burze v zahraničí – fyzické osoby nepodnikající – 2/4

Následující článek: Zdanění příjmů z obchodování na burze – fyzické osoby podnikající – 4/4

Diskuse k článku ZDE

Mohlo by Vás také zajímat

Je lepší obchodovat na burze jako fyzická osoba, OSVČ, právnická osoba nebo trust? Jak ...

V tomto článku se opět zaměříme na fyzické osoby nepodnikající (dále jen „FO“). Budeme ...

Vážení a milí tradeři a uživatelé našeho portálu, Dovolte nám, abychom Vám popřáli jen ...

V dnešním článku Vám nepřineseme žádné informace ze světa tradingu. Nicméně bychom se s Vámi rádi ...