Specifikace futures kontraktů 11

V minulé kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé trhy, a na burzy, na kterých můžeme tyto trhy obchodovat. Nyní je na čase, abychom si objasnili vše, co souvisí podrobnou specifikací kontraktů.

Specifikace kontraktu je v podstatě souhrn nezbytných základních a velmi důležitých informací o daném futures kontraktu komodity v ucelené a přehledné formě. Vždy ho najdeme na konkrétních webových stránkách burzy, kde se dané futures kontrakty obchodují. Díky dnešním internetovým vyhledávačům si však informace můžeme najít i mnohem snadněji prostým vyhledáváním. Pokud bychom hledali například specifikaci futures kontraktu kukuřice, do vyhledávače bychom napsali: corn cotract specification. Na jednom z předních umístění odkazů vždy nalezneme, co potřebujeme.

Pojďme se tedy podívat na konkrétní příklad specifikace kontraktu futures kukuřice:

CornFuturesSpecificationObrázek 1: Specifikace futures kontraktu kukuřice

Pojďme si nyní projít krok za krokem, co všechny ty informace na Obrázku 1 znamenají?

Contract Size (Velikost kontraktu): Informace charakterizující kvantitativní množství dané komodity pro jeden futures kontrakt. V případě kukuřice se jedná o 5 000 bušlů, respektive cca 127 metrických tun.

Pricing unit (Cenová jednotka): Jedná se o jednotku ceny. Většinou to bývají centy. V případě kukuřice se jedná o cents per bushel – tedy centy za jeden bušl.

Tick Size - minimum fluctuation (Velikost ticku – minimální pohyb): Jedná se o minimální pohyb ceny futures kontraktu na daném trhu. V případě kukuřice se jedná o jednu čtvrtinu centu na jeden bušl. V údaji Contract Size jsme se dozvěděli, že velikost futures kontraktu je 5 000 bušlů. Je-li minimální pohyb stanoven jako ¼ centu na bušl, pak cenu jednoho futures kontraktu spočítáme jako:

5 000 bušlů * 0,25 centu = 1 250 centů, tj. $12,5

Jeden tick (jinými slovy nejnižší hodnota ceny, o kterou se futures kontrakt kukuřice může změnit na burze) bude mít tedy hodnotu $12,5.

Hodnota jednoho bodu (point) ceny futures kontraktu kukuřice pak bude mít hodnotu:

(1/0,25) * $12,5 = $50.

Příklad:

Představte si, že nakoupíte jeden futures kontrakt kukuřice za cenu 456 3/4 a prodáte ho za 460 2/4.

Cenový pohyb byl tedy:   460,5 – 456,75 = 3,75 bodu

Z tabulky uváděné na stránkách burzy známe hodnotu cenového pohybu o 1 tick. O kolik ticků směrem nahoru se tedy náš trh kukuřice pohnul? Jednoduše to zjistíme tak, že vydělíme 3,75 bodu / 0,25 = 15 ticků.

Kolik jsme tedy vydělali? 15 ticků * $12,5 = $187,5

Contract Months Symbols (Symboly kontraktních měsíců)

Jak vidno, futures kontrakt kukuřice má celkem 5 expiračních měsíců - March (H), May (K), July (N),  September (U) & December (Z). Pro tradery, jejichž zájmem je čistě spekulovat na vzrůst či pokles ceny na trhu, je to v rámci futures kontraktu vůbec ta nejpodstatnější informace. Předtím, než se ale začneme expiračními měsíci zabývat detailněji, vysvětleme si symboliku expiračních měsíců.

Month (Měsíc)

Abbrevation (Zkratka)

January (Leden)

F

February (Únor)

G

March (Březen)

H

April (Duben)

J

May (Květen)

K

June (Červen)

M

July (Červenec)

N

August (Srpen)

Q

September (Září)

U

October (Říjen)

V

November (Listopad)

X

December (Prosinec)

Z

Tabulka 2: Symbolika expiračních měsíců futures kontraktů

V tabulce 2 vidíme, že každý jednotlivý expirační měsíc má určitý symbol. Březen je například označován písmenem H. Tato symbolika je jednotná pro futures kontrakty všech komoditních trhů, které se v USA dají obchodovat.

Futures kontrakt kukuřice má tedy tyto expirační měsíce – H (Březen), K (Květen), N (Červenec), Září (U) a Prosinec (Z). Tyto zkratky v podobě písmene mají sjednocovat zadávání obchodních příkazů brokerovi či nahlížení do grafu cen daného futures komodity. V další části tohoto článku se pak dozvíte, jak tyto zkratky využíváme v praxi. Nejprve si však v další části této kapitoly musíme osvětlit, co je to ticker.

Trading Hours (Obchodní hodiny/seance):

Rovněž velmi důležitý je údaj, který nám stanovuje, ve kterých dnech a časech se otevírá a zavírá trh kukuřice.

Jak sami vidíte, burza CME má obchodní seance pro trh kukuřice rozdělený do dvou kategorií. Pro elektronický trh CME Globex (Electronic Platform) je hlavní obchodní seance od pondělí do pátku od 8:30 AM CT (centrální čas USA pro oblast Chicaga, kde se burza nachází) do 1:15 PM CT.

Přeloženo do středoevropského času (SEČ=CET) se jedná o dobu od 14:30 do 19:15. V případě, že by vás zajímal trh kukuřice, je tato informace pro vás klíčová, protože v tu dobu se na trhu kukuřice budou odehrávat nejzajímavější pohyby s potenciálem největšího zisku a trh bude nejlikvidnější. Jelikož je ale trh kukuřice pro mnoho traderů velmi populárním trhem (v Evropě atp.), dají se kontrakty kukuřice na elektronickém trhu obchodovat i v nočních seancích, tedy již od neděle od 1:00 ráno SEČ do pátku 13:45 SEČ. V nočních hodinách vám ale moc nedoporučujeme vstupovat či vystupovat z kontraktů, jelikož je malá likvidita a může dojít ke skluzu v plnění příkazu (tzv. slippage). To znamená, že se vám nepodaří nakoupit či prodat za cenu, kterou jste zadali či za cenu blízkou, ale dojde ke skluzu na daleko vzdálenější hodnotu, na které se váš příkaz vyplní. Může tak dojít ke zbytečným ztrátám, se kterými jste v rámci vašeho obchodního plánu nepočítali.

Daily Price Limit (Denní limitní pohyb)

Denní limitní pohyby mohou být velmi dvousečnou zbraní. Pojďme si ale nejprve vysvětlit, co to limitní pohyb je. Jak je z názvu již jasné, Denní Limitní Pohyb je pevně stanovený cenový rozsah, v rámci kterého se může pohybovat cena trhu v průběhu obchodního dne. To znamená, že cena na trhu se nemůže zvýšit či snížit o více, než jsou předem definované denní limity.   V případě kukuřice se jedná o $0,40 na jeden bušl. V řeči jednoho futures kontraktu, který obsahuje 5000 bušlů kukuřice, se tedy jedná o celkovou částku:  $0,40 * 5000 = $2000. K takovým cenovým rozpětím dochází v případech obrovské nabídky či poptávky. Příčinou mohou být neočekávané zprávy, katastrofy atp. V takovéto situaci přestává burza obchodovat. Pokud tedy cena futures kontraktu kukuřice během jednoho dne přesáhne cenové rozpětí $2 000, a my budeme v pozici, nebudeme moci z této pozice vystoupit. V případě, že by cena šla proti naší dlouhé či krátké pozici, může být náš účet ohrožen vysokou ztrátou. V případě, že by šel limitní pohyb v souladu s naší pozicí, čeká na nás po znovuotevření trhu velmi příjemný otevřený zisk. Za normálních okolností po naprostou většinu času můžeme naše riziko kontrolovat - prostě si stanovíme maximální ztrátu, kterou jsme ochotni na každý kontrakt riskovat, a při dosažení této ztrátové hodnoty z pozice okamžitě dobrovolně vystoupíme. Pokud by však skutečně došlo k limitnímu pohybu, který by šel proti naší pozici, pak bychom se zkrátka a dobře museli se ztrátou vyrovnat. Pamatujte, že ve vašem obchodním plánu (ano, musíte si udělat business plán jako u jakéhokoliv jiného typu podnikání) je třeba s touto variantou počítat.

Nicméně dobrou zprávou je, že limitní pohyby jsou skutečně ojedinělou událostí a nemusíte se jich příliš obávat. Sami si můžete projít trh kukuřice a podívat se, kolikrát za posledních několik let došlo k limitnímu pohybu. Zjistíte pak, že se jedná o výjimečné události, které vás zas tak často ohrožovat nebudou. V konečném důsledku jde o to, že se musí vždy s touto variantou počítat. Dobrou zprávou je, že i přes tuto komplikaci, které limitní pohyby čas od času v trzích představují, se dá v trzích z dlouhodobého hlediska vydělávat.

Proč ale vůbec tyto hranice limitního pohybu existují? Na tuto otázku odpovíme další otázkou: Dokážete si představit neomezený růst ceny pšenice či kukuřice? Mohlo by to mít katastrofální důsledky v podobě hladomorů ve světě. Navíc by zkrachoval nespočet výrobců i odběratelů, ani nemluvě o jednotlivcích. Princip limitního pohybu spočívá v tom, že burza reguluje potenciálně nekontrolovatelný nárůst ceny.

Co byste tedy měli mít z hlediska limitních pohybů na paměti?

  • Nastudujte si, jaké jsou denní limity pro komoditní trhy, které máte v úmyslu obchodovat. Pokud se denní rozpět začne blížit dané hranici, tak nevstupujte do pozice. V případě, že v pozici již jste, tak z ní raději vystupte.
  • Jak jsme vám již radili: Projděte si historii a vyhledávejte limitní pohyby na grafech. Počítejte pak s limitními pohyby ve svém obchodním systému a přizpůsobte jim svou strategii.
  • Existují trhy jako například americké indexy, které limitní pohyby nemají. Pokud se limitním pohybům chcete vyhnout, je obchodování amerických indexů určitě dobrou volbou.

Settlement procedure (Postupy pro vypořádání kontraktu)

Pro tradery většinou nepodstatná informace. Jak již bylo zmíněno mnohokrát v této Příručce, k fyzickému doručení komodity a souvisejícímu finančnímu vypořádání nikdy nedojde. Hlavním a primárním cílem tradera je spekulace na nárůst či pokles ceny futures kontraktu.

Last Trade Date (Poslední den obchodování)

Pamatujte, že v posledním dni, kdy se s danou komoditou obchoduje, byste se jako spekulanti neměli objevit. Tato problematika však již byla v patřičných detailech vysvětlena (Last Trading Date). Když se podíváme na futures kontrakt kukuřice, poslední den obchodování je stanoven vždy na den před 15. kalendářním dnem daného expiračního měsíce. Máte-li například nakoupen futures kontrakt s expirací v březnu roku 2013, posledním obchodním dnem bude 14. březen 2013.

Last Delivery Date (Poslední den doručení)

Opět informace, která vás jako tradera nezajímá, jelikož nejste producentem ani odběratelem komodity.

Product Ticker Symbol (Ticker)

Velmi podstatná informace o symbolu pro obchodování. Slouží například k zobrazování cenových grafů v softwarových platformách či k zadávání příkazu k exekuci obchodů. Příklady Tickerů naleznete v kapitole Futures kontrakty na komoditních burzách v USA. Jelikož budete určitě obchodovat na elektronických trzích, v případě futures kontraktu kukuřice budete operovat se symbolem ZC.

Exchange Rule (Pravidla burzy)

Pro praktické obchodování nepodstatná informace.

Shrnutí:

V této kapitole jsme si představili specifikaci futures kontraktů a bod po bodu si vysvětlili informace, které ve specifikaci kontraktu naleznete. Specifikace kontraktů pro dané komoditní trhy nalezneme na webových stránkách burz, na kterých se futures kontrakty obchodují. V příští kapitole se zaměříme na princip tvorby ceny na komoditních trzích a vysvětlíme si princip a typy obchodních příkazů.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Futures kontrakty na největších komoditních burzách 10

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Základním a neměnným principem futures kontraktů je to, že jsou tzv. termínované - tedy, ...

Je to všudypřítomné:  Akcie, komodity, měnové páry (aneb Forex). Den co den posloucháme v médiích, ...

V předcházejících článcích jsme si vysvětlili, proč nemůžeme použít historické průměry pro stanovení Profit Targetu ...

Jako začínající obchodníci na komoditních trzích byste určitě měli mít povědomí o tom, kdo ...