Dotazy a odpovědi: Kurzy obchodování komoditních spreadů a SeasonAlgo

1222896_52704774

Uživatelé našeho portálu se často dotazují na třídenní výuku komoditních spreadů a s tím souvisejí kurzy. Konkrétně se jedná o kurzy Obchodování komoditních spreadů, Práce s platformou SeasonAlgo, Workshop obchodování spreadů s Advanced Bactesterem v SeasonAlgo a Analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Proto jsme pro Vás připravili přehled nejčastějších dotazů a s tím související odpovědi.

1. Navštívil jsem kurz obchodování komoditních spreadů u konkurenční společnosti. Jakou přidanou hodnotu má Váš kurz a v čem se liší?

Kurzy obchodování komoditních spreadů od některých konkurenčních společností jsou většinou jednodenní kurzy, avšak v našem případě se jedná o třídenní výuku s navazujícími webináři, které se konají pravidelně 2x do měsíce. Naše výuka je tedy daleko obsáhlejší a komplexnější.

Některé konkurenční kurzy jsou již staršího data. Nepracují s nejnovějšími nástroji pro vyhledávání a analýzu spreadů a jsou ještě založeny jen na práci s platformou MRCI. Vstupy do pozic jsou pak doporučovány jen na sezónním LOW nebo HIGH. Také se v takových kurzech často pracuje jen s mentálními Stop Lossy. Náš kurz komoditních spreadů je tedy nejvhodnějším kurzem, kde se naučíte nové a aktuální způsoby obchodování spreadů.

V našich kurzech učíme obchodování spreadů s využitím moderního nástroje SeasonAlgo, což obchodníkům dává možnost daleko většího procenta ziskových obchodů. V rámci prvního dne výuky se zaměřujeme na princip obchodování komoditních spreadů, jaká je obchodní strategie podle Romany, kdy a jak vstupovat do obchodních pozic (zdaleka ne jen na sezónních LOW a HIGH), jak maximálně využít princip sezónnosti, jak řídit obchodní pozice a kdy z pozic vystupovat. Pečlivě se věnujeme nastavování Profit Targetu a Stop Lossu. Pečlivě probíráme také risk management a práci s platformou brokera.

Druhý den výuky je věnován využití platformy SeasonAlgo. Probíráme nejen práci s platformou jako takovou a používání jednotlivých funkcí, ale věnujeme se zejména metodě výběru spreadů a nastavení filtrů pro zúžení výběru na spready s největším potenciálem. Dále provedeme prvotní analýzu vybraných spreadů a poté optimalizujeme jejich obchodní okno. Následně se učíme spready podrobně analyzovat a vybrat skutečně jen ty, které mají největší potenciál úspěšnosti a ziskovosti.

Třetí den výuky probíhá formou praktického workshopu. Tento kurz realizujeme pouze v prezenční podobě v Praze. Podrobně procházíme celým procesem výběru potenciálně úspěšných a ziskových spreadů, ale učíme se daleko více a lépe interpretovat informace, které nám poskytuje SeasoAlgo při filtrování spreadů a v rámci backtestů. Učíme se také posuzovat tyto údaje v širších souvislostech. To vše pak využíváme i pro nastavování PT a SL a pro position sizing. A v neposlední řadě se věnujeme modulu Advanced Backtester, se kterým většina dlouhodobých uživatelů platformy SeasonAlgo neumí správně pracovat a nedokáže využít veškerý potenciál, který modul nabízí. učíme se také pracovat s tzv. multileg spready, což jsou spready sestavené z více než dvou nohou. V rámci workshopu si také krokujeme historické spready a děláme obchodní rozhodnutí v reálném čase v rámci celé skupiny účastníků.

2. Jaký je rozdíl mezi online a prezenčními kurzy?

Online kurzy jsou přednahraná videa, ke kterým je možné se opakovaně vracet. Zpřístupňjeme je na období 120 kalendářních dní. Po tuto dobu je tedy možné je opakovaně sledovat. Aby nedocházelo ke zneužívání našich kurzů, je přístup ke kurzům omezen na 5 IP adres na jednoho uživatele.

Pokud jste si v minulosti (do 13.12.2015) zakoupili online kurz Práce s platformou SeasonAlgo, jednalo se o starší verzi kurzu. V současné době jsme do nabídky zařadili rozsáhlejší verzi této výuky a starší online kurz jsme již stáhli z nabídky. Rozšířená verze kurzu má oproti starší verzi téměř trojnásobnou dobu trvání a obsahuje daleko větší množství praktických příkladů a podrobnější výklad jednotlivých částí platformy SeasonAlgo.

Prezenční kurzy probíhají formou víkendové skupinové výuky v Praze.

3. Chci se naučit obchodovat komoditní spready, potřebuji i kurz Práce s platformou SeasonAlgo?

Jak již bylo uvedeno výše, obchodování komoditních spreadů se bez znalosti platformy SeasonAlgo neobejde. Jedná se totiž o platformu, která podstatným způsobem zvyšuje procento úspěšnosti a ziskovosti obchodování spreadů, ale i outrights, tedy samostatných futures kontraktů. Pokud tedy zvažujete účast v kurzu Obchodování komoditních spreadů, doporučujeme Vám i účast v navazujícím kurzu Práce s platformou SeasonAlgo a na Workshopu obchodování spreadů s Advanced Backtesterem v SeasonAlgo. Bez absolvování těchto navazujících kurzů nebudou Vaše znalosti a praktické zkušenosti úplné.

4. Již delší dobu obchoduji komoditní spready a používám i platformu SeasonAlgo. Bude pro mě přínosné zúčastnit se Workshopu obchodování spreadů s Advanced Backtesterem v SeasonAlgo?

Chystám se zúčastnit Vašich kurzů obchodování komoditních spreadů a práce s platformou SeasonAlgo. Potřebuji i Workshop obchodování spreadů s Advanced Backtesterem v SeasonAlgo?

Již jsme uvedli výše, že Workshop obchodování spreadů s Advanced Backtesterem v SeasonAlgo přímo navazuje na naše předcházející kurzy. Tyto kurzy rozšiřuje, přidává další cenné informace o strategii obchodování komoditních spreadů. Workshopy většinou pořádáme s určitým časovým odstupem po kurzech spreadů a SeasonAlgo, aby měli účastníci možnost si obchodování spreadů prakticky vyzkoušet. V rámci workshopu se totiž snažíme maximálně přizpůsobit dotazům a požadavkům všech účastníků. I to je důvodem, proč naše kurzy realizujeme jen v malých skupinkách. Jak jsme se již zmínili, v rámci výuky se učíme spready vyhledávat, analyzovat a obchodovat v širších souvislostech a lépe chápat, co vše nám SeasonAlgo nabízí a jak díky těmto údajům maximalizovat úspěšnost našeho obchodního systému. Velmi podrobně se věnujeme nastavování PT a SL a position sizingu. A zejména se věnujeme modulu Advanced Backtester a jak využít jeho veškerý potenciál. V rámci workshopu v reálném čase obchodujeme vybrané spready krok za krokem a děláme skutečná obchodní rozhodnutí v rámci celé skupiny účastníků. Rovněž se věnujeme problematice multileg spreadů a pokročilému risk managementu. Kurz je tedy vhodný zejména pro absolventy kurzu Obchodování komoditních spreadů a kurzu Práce s platformou SeasonAlgo.

5. Zjistil jsem, že pořádáte pravidelné Analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Jsou tyto webináře vhodné i pro začátečníky? Potřebuji je po absolvování Vašich kurzů spreadového obchodování?

Analýzy nejsou určeny pro ty, kdo se nevyznají v problematice spreadového obchodování. V rámci těchto hodinových webinářů se věnujeme ryze jen analýzám spreadů, které Romana každých 14 dní sama vyhledá a provádí v reálném čase jejich podrobný rozbor včetně možných vstupů do pozic a následných výstupů. Nejedná se o výuku principu obchodování komoditních spreadů a práce s platformou Seasonalgo. V průběhu webinářů tedy například není prostor pro vysvětlování práce s platformou brokera. Analýzy jsou určeny pro pokročilé spreadové obchodníky. Jsou naprosto ideální zejména pro absolventy našich kurzů spreadového obchodování. Podstatně totiž zkracují období přechodu na živé obchodování, protože účastníci velmi rychle proniknou do způsobu vyhodnocování spreadů a jejich konkrétního obchodování.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Mohlo by Vás také zajímat

Dne 6.5.2015 jsme zahájili pravidelné analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Analýzy probíhají formou webináře ...

V našich kurzech práce s platformou SeasonAlgo se vždy hodně věnujeme praktickému vyhledávání a filtrování spreadových ...

Jako začínající obchodníci na komoditních trzích byste určitě měli mít povědomí o tom, kdo ...

V předcházejících článcích jsme si vysvětlili, proč nemůžeme použít historické průměry pro stanovení Profit Targetu ...