Proběhl první webinář s analýzou aktuálních komoditních spreadů

Dne 6.5.2015 jsme zahájili pravidelné analýzy vývoje aktuálních komoditních spreadů. Analýzy probíhají formou webináře vždy jednou za 14 dní a rozebíráme v nich aktuální spready, které se mohou jevit jako zajímavé pro zobchodování.

V rámci prvního webináře jsme se věnovali spreadům, u nichž spadal začátek  obchodního okna do období do 17.5.2015. Na webináři, který proběhne 15.5., se na vývoj těchto spreadů opět podíváme a zanalyzujeme jejich průběžný vývoj, vstupy do pozic a výstupy na jednotlivých Profit Targetech a Stop Lossech. Zároveň se však zaměříme i na rozbor nových spreadů, které nám budou nabízet obchodní příležitosti v období do konce května.

Na prvním webináři jsme se zaměřili na analýzu 4 spreadů, které by mohly přinést zajímavý sezónní pohyb. Jednalo se o kalendářní spready sojového oleje, sojového šrotu a bílého cukru, ale rozebrali jsme si i jeden intermarket spread pšenice. Někteří účastníci využili i možnosti zaslat k analýze také své spready, a proto jsme na konci webináře provedli i analýzu dvou spreadů z kategorie masa.

U každého spreadu jsme provedli podrobný rozbor daného trhu a toho, do jaké míry by bylo či nebylo rizikové vstoupit do obchodní pozice. Popsali jsme si, jakou situaci bychom považovali za vhodný signál pro vstup do pozice a nastavili jsme si Profit Targety i Stop Lossy. U jednoho z vybraných spreadů jsme pro jejich nastavení použili také Advanced Bactester.

Vybrané spready vykazovaly různou míru rizika vstupu do obchodní pozice. Tuto míru jsme si přesně definovali a identifikovali nejrizikovější aspekty daných spreadů, aby bylo možné na základě jejich dalšího vývoje pečlivě zvážit, zda bude skutečně vhodné do obchodní pozice vstoupit.

Jeden ze spreadů, které jsme v rámci webináře analyzovali, byla i květnová strategie, kterou SeasonAlgo poskytuje zdarma i neregistrovaným uživatelům. Jedná se o kalendářní spread sojového oleje BOZ15-BOQ15 s obchodním oknem 3.5.-28.7.2015.

2015-05-10_15-05-15a

Tento spread vykazuje vysokou likviditu, čímž nemusíme mít obavu do trhu vstoupit a rovněž rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky je nízký, a proto bychom mohli do trhu bez problémů vstoupit na požadované hodnotě.

Backtest daného spreadu se jeví velmi příznivě, neboť spread byl za posledních 30 let stoprocentně úspěšný. Daná strategie vykazovala i poměrně stabilní míru zhodnocení. Z tohoto úhlu pohledu je spread samozřejmě zajímavý pro zobchodování.

Dále jsme se zaměřili i na analýzu sezónnosti. Míra korelace mezi jednotlivými historickými průměry je velmi vysoká. Avšak aktuální spread s jednotlivými historickými průměry vykazuje zápornou korelaci. V rámci webináře jsme provedli podrobnou analýzu této záporné korelace a vyhodnotili jsme, jakou váhu bychom měli této záporné korelaci u daného spreadu přikládat.

Podívali jsme se pečlivě také na cenovou úroveň, na které se tento spread letos obchoduje. Analýza ukázala, že v letošním roce se cena spreadu pohybuje poměrně vysoko, a to z pohledu různých historických období od 5 až do 20 let. Z toho důvodu by bylo vhodné vstup do takového trhu pečlivě zvážit, protože potenciál pro růst ceny je zde daleko nižší, než bychom si ideálně přáli. Z tohoto pohledu se tedy spread jeví jako rizikový.

Pro daný spread jsme si však nastavili i potenciální vstup do pozice po překonání hodnoty 0,18. Stop Loss jsme si nastavili na hodnotu 0,05. Tím nám risk na 1 kontrakt vychází na 78 USD, a proto bychom si i s malým obchodním účtem mohli dovolit do pozice vstoupit i s více kontrakty.

Podle bactestu je u této strategie vysoké RRR. V rámci webináře jsme si dílčí Profit Targety nastavili na hodnotu 0,32 a na hodnotu 0,45. Právě v tomto trhu by však bylo vhodné využít pro nastavení dalších Profit Targetů i Advanced Bactester.

Výsledkem analýzy spreadu BOZ15-BOQ15 je, že spread sice na historických datech vykazuje skvělé výsledky, které byly za vybraná historická období i poměrně stabilní a je zde i vysoké RRR. Avšak aktuální spread vykazuje zápornou korelaci se všemi historickými průměry a zároveň se v letošním roce se obchoduje na příliš vysokých hodnotách. Je zde tedy daleko nižší míra pravděpodobnosti, že v daném obchodním okně proběhne očekávaný sezónní nárůst ceny. V případě vstupu do obchodní pozice je vhodné vývoj spreadu pečlivě sledovat a Profit Targety cílit spíše na nižší hodnoty.

Na spread BOZ15-BOQ15 i na ostatní analyzované spready se samozřejmě podíváme i na dalším webináři. Pokud se chcete těchto analýz zúčastnit či dokonce zanalyzovat vlastní spready, máte možnost již 15.5. od 17:00.

Nezapomeňte, že do 30.6.2015 je účast na webinářích za zaváděcí ceny.

Těšíme se na Vás již tento pátek!

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Diskuse k článku ZDE

Mohlo by Vás také zajímat

Pravidelné analýzy komoditních spreadů probíhají od května 2015 vždy dvakrát do měsíce formou živých ...

Pro ty z Vás, kdo zatím nečtou blog Romany o obchodování komoditních spreadů, přinášíme ...

V dnešním článku se zaměříme na spread NGG18-NGF18, který platforma SeasonAlgo doporučuje jako strategii na ...

V našich kurzech práce s platformou SeasonAlgo se vždy hodně věnujeme praktickému vyhledávání a filtrování spreadových ...