Co je to trend

Trend je velmi důležitým aspektem obchodování na burze. Bez trendu bychom v trzích v podstatě jen velmi složitě mohli vydělávat peníze. Definice trendu by se dala vyjádřit jako dlouhodobější a kvantitativní změna ceny podkladového aktiva (např. futures kontraktu určité komodity) v čase. Trend může trvat v řádu minut, dnů, týdnů až let. Trend může mít charakter:

a)    Rostoucího trendu

Uptrend2b)    Klesajícího trendu

Downtrend2Pokud trh trenduje směrem nahoru (viz Obrázek 1) a cena podkladového aktiva roste, pak se v terminologii tradingu říká, že se jedná o tzv. Býčí trh (Bull market nebo Bullish market nebo uptrend). Vysvětlení pro toto označení je jednoduché: Když býk útočí, nabírá protivníka na rohy a vymršťuje ho nahoru. Když tradeři spekulují na býčí trh a rozhodnou se vstoupit do pozice s cílem levně nakoupit na nižší ceně a výhodně prodat na ceně vyšší, v odborné terminologii tradingu se říká, že vstupují do tzv. dlouhé pozice (long position).

Pokud nám trh dlouhodoběji naopak klesá (viz Obrázek 2), pak v terminologii tradingu hovoříme o tzv. Medvědím trhu (Bear market nebo Bearish market nebo downtrend).  Představte si medvěda. Pokud útočí, postaví se na zadní tlapy a na svou kořist útočí ze shora směrem dolů. Mnoho lidí vůbec nemá povědomí o tom, že trader může spekulovat na medvědí trh, a tedy vydělávat i na poklesu ceny. Trader tedy vstoupí do obchodní pozice s cílem prodat kontrakt na vyšší hodnotě a následně pozici uzavřít tak, že kontrakt nakoupí za nižší cenu. V takovém případě se říká, že trader vstoupil do tzv. krátké pozice (short position). Spekulace na pokles trhu jsou typické pro deriváty, ke kterým patří i futures. U podkladových aktiv, jakými jsou například akcie, je vstup do krátkých pozic poněkud komplikovanější.

Mezi charakterem býčího a medvědího trendu bývají (i když to není pravidlem) rozdíly v míře trendování, zejména například u akcií či akciových indexů (S&P 500 atp.). Býčí trhy mají tendenci mírného, dlouhotrvajícího růstu, kdežto medvědí trhy mývají často charakter krátkodobějšího strmého poklesu. Příkladem takového strmého poklesu může být krize v roce 2008.

Kromě rostoucích a klesajících trhů však existují v trzích i období, kdy jde trh tzv. do strany (viz Obrázek 3). Jedná se o stagnující trh (tzv. chop market), kdy je v trhu nabídka a poptávka natolik vyrovnaná, že má trh tendence tvořit dlouhodobé horizontální cenové kanály.

Obrázek 3: Chop - trh, který netrenduje, jde tzv. do strany, Zdroj: SierraChart

Obrázek 3: Chop - trh, který netrenduje, jde tzv. do strany, Zdroj: SierraChart

Existují tradeři, kteří mají profitabilní obchodní systémy založené na obchodování v chopu, a vydělávají velmi slušné obnosy. Pro začátek se však raději zaměřte na trendové obchodní systémy. Pozorujte, jak trhy trendují na stranu long i short a kdy jde trh naopak do strany. Naučte se vnímat celkovou strukturu trhu. Začnete si tak uvědomovat, jak vlastně trhy fungují, a začnete si všímat různých zajímavých okolností, které mají vliv na vývoj trhu a které vám mohou pomoci v pozdějším budování vlastních obchodních systémů.

Pokud se na trendy podíváme z hlediska času, můžeme si je rozdělit do více kategorií a to:

  • Krátkodobý trend – trvá v řádu několik minut, maximálně hodin. V kontextu dlouhodobého vývoje trhu v řádu týdnů může trh krátkodobě trendovat opačným směrem než střednědobý či dlouhodobý trend.
  • Střednědobý trend – trvá v řádu několika dní, maximálně pár týdnů. V kontextu dlouhodobého vývoje trhu v řádu měsíců či let může trh dočasně trendovat opačným směrem než dlouhodobý trend.
  • Dlouhodobý trend – trvá v řádu mnoha týdnu, měsíců až let.

Proč bychom měli rozlišovat, jestli se jedná o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé trendy? Obecná definice fungujícího obchodního sysému říká, že nejlepší je obchodovat s trendem. Pod známá hesla traderů („následuj trend – follow the trend“ nebo „trend je náš přítel - trend is our friend“) se můžeme jedině podepsat. Díky správné a včasné identifikaci různých typů trendů naše osobní obchodní systémy vydělávají. Proto tedy mnoho traderů sleduje celkový dlouhodobý vývoj trhu a dle toho v rámci krátkodobých obchodů vstupují jen ve směru dlouhodobého trendu. Často si tak zvyšují pravděpodobnosti úspěchu obchodu. Buďte tedy velmi obezřetní v obchodování protitrendových strategií. Vždy mějte na paměti, že právě díky trendům můžeme jako tradeři vykazovat dlouhodobé zisky.

Shrnutí:

Je důležité, abychom se s trendy naučili správně pracovat, ať už se jedná o trendy trvající několik minut, hodin, dní či měsíců. Díky této kapitole jste zjistitli, co to trend je. Bylo by bláhové si myslet, že u každého trendu okamžitě odhadnete jeho začátek a konec. Trading není o věštění z křišťálové koule. Cílem je, abyste se naučili trendy chápat a abyste si uměli odpovědět na následující otázky: „Má začínající trend předpoklady pokračovat?“ „Jsou zde signály, které naznačují, že je trend u konce?“ K zodpovězení těchto otázek využijete různé analytické nástroje, které si představíme později v této příručce. Zkušení tradeři bohatnou díky správné identifikaci trendu. O nejlepších surfařích se říká, že si umějí počkat na tu správnou vlnu. Stejně tak si i tradeři umějí počkat na ten správný trend, pokud je jejich obchodní systém založen na trendových obchodech.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: S čím vším můžeme obchodovat na burze? 6

Následující kapitola: Kdo všechno participuje na tvorbě cen komoditních trhů 8

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Pokud se alespoň trochu zabýváte obchodováním na burze, zcela jistě jste se již setkali ...

Po skvělém úspěchu a velké sledovanosti našeho prvního článku opublikovaného ve spolupráci s RSJ a.s. ...

Základním a neměnným principem futures kontraktů je to, že jsou tzv. termínované - tedy, ...

V minulé kapitole této příručky jsme si vyjasnili rozdíly mezi elektronickým a pitovým obchodováním. Dnešní ...