Co je to trend

Trend je velmi důležitým aspektem obchodování na burze. Bez trendu bychom v trzích v podstatě jen velmi složitě mohli vydělávat peníze. Definice trendu by se dala vyjádřit jako dlouhodobější a kvantitativní změna ceny podkladového aktiva (např. futures kontraktu určité komodity) v čase. Trend může trvat v řádu minut, dnů, týdnů až let. Trend může mít charakter:

a)    Rostoucího trendu

Uptrend2b)    Klesajícího trendu

Downtrend2Pokud trh trenduje směrem nahoru (viz Obrázek 1) a cena podkladového aktiva roste, pak se v terminologii tradingu říká, že se jedná o tzv. Býčí trh (Bull market nebo Bullish market nebo uptrend). Vysvětlení pro toto označení je jednoduché: Když býk útočí, nabírá protivníka na rohy a vymršťuje ho nahoru. Když tradeři spekulují na býčí trh a rozhodnou se vstoupit do pozice s cílem levně nakoupit na nižší ceně a výhodně prodat na ceně vyšší, v odborné terminologii tradingu se říká, že vstupují do tzv. dlouhé pozice (long position).

Pokud nám trh dlouhodoběji naopak klesá (viz Obrázek 2), pak v terminologii tradingu hovoříme o tzv. Medvědím trhu (Bear market nebo Bearish market nebo downtrend).  Představte si medvěda. Pokud útočí, postaví se na zadní tlapy a na svou kořist útočí ze shora směrem dolů. Mnoho lidí vůbec nemá povědomí o tom, že trader může spekulovat na medvědí trh, a tedy vydělávat i na poklesu ceny. Trader tedy vstoupí do obchodní pozice s cílem prodat kontrakt na vyšší hodnotě a následně pozici uzavřít tak, že kontrakt nakoupí za nižší cenu. V takovém případě se říká, že trader vstoupil do tzv. krátké pozice (short position). Spekulace na pokles trhu jsou typické pro deriváty, ke kterým patří i futures. U podkladových aktiv, jakými jsou například akcie, je vstup do krátkých pozic poněkud komplikovanější.

Mezi charakterem býčího a medvědího trendu bývají (i když to není pravidlem) rozdíly v míře trendování, zejména například u akcií či akciových indexů (S&P 500 atp.). Býčí trhy mají tendenci mírného, dlouhotrvajícího růstu, kdežto medvědí trhy mývají často charakter krátkodobějšího strmého poklesu. Příkladem takového strmého poklesu může být krize v roce 2008.

Kromě rostoucích a klesajících trhů však existují v trzích i období, kdy jde trh tzv. do strany (viz Obrázek 3). Jedná se o stagnující trh (tzv. chop market), kdy je v trhu nabídka a poptávka natolik vyrovnaná, že má trh tendence tvořit dlouhodobé horizontální cenové kanály.

Obrázek 3: Chop - trh, který netrenduje, jde tzv. do strany, Zdroj: SierraChart

Obrázek 3: Chop - trh, který netrenduje, jde tzv. do strany, Zdroj: SierraChart

Existují tradeři, kteří mají profitabilní obchodní systémy založené na obchodování v chopu, a vydělávají velmi slušné obnosy. Pro začátek se však raději zaměřte na trendové obchodní systémy. Pozorujte, jak trhy trendují na stranu long i short a kdy jde trh naopak do strany. Naučte se vnímat celkovou strukturu trhu. Začnete si tak uvědomovat, jak vlastně trhy fungují, a začnete si všímat různých zajímavých okolností, které mají vliv na vývoj trhu a které vám mohou pomoci v pozdějším budování vlastních obchodních systémů.

Pokud se na trendy podíváme z hlediska času, můžeme si je rozdělit do více kategorií a to:

  • Krátkodobý trend – trvá v řádu několik minut, maximálně hodin. V kontextu dlouhodobého vývoje trhu v řádu týdnů může trh krátkodobě trendovat opačným směrem než střednědobý či dlouhodobý trend.
  • Střednědobý trend – trvá v řádu několika dní, maximálně pár týdnů. V kontextu dlouhodobého vývoje trhu v řádu měsíců či let může trh dočasně trendovat opačným směrem než dlouhodobý trend.
  • Dlouhodobý trend – trvá v řádu mnoha týdnu, měsíců až let.

Proč bychom měli rozlišovat, jestli se jedná o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé trendy? Obecná definice fungujícího obchodního sysému říká, že nejlepší je obchodovat s trendem. Pod známá hesla traderů („následuj trend – follow the trend“ nebo „trend je náš přítel - trend is our friend“) se můžeme jedině podepsat. Díky správné a včasné identifikaci různých typů trendů naše osobní obchodní systémy vydělávají. Proto tedy mnoho traderů sleduje celkový dlouhodobý vývoj trhu a dle toho v rámci krátkodobých obchodů vstupují jen ve směru dlouhodobého trendu. Často si tak zvyšují pravděpodobnosti úspěchu obchodu. Buďte tedy velmi obezřetní v obchodování protitrendových strategií. Vždy mějte na paměti, že právě díky trendům můžeme jako tradeři vykazovat dlouhodobé zisky.

Shrnutí:

Je důležité, abychom se s trendy naučili správně pracovat, ať už se jedná o trendy trvající několik minut, hodin, dní či měsíců. Díky této kapitole jste zjistitli, co to trend je. Bylo by bláhové si myslet, že u každého trendu okamžitě odhadnete jeho začátek a konec. Trading není o věštění z křišťálové koule. Cílem je, abyste se naučili trendy chápat a abyste si uměli odpovědět na následující otázky: „Má začínající trend předpoklady pokračovat?“ „Jsou zde signály, které naznačují, že je trend u konce?“ K zodpovězení těchto otázek využijete různé analytické nástroje, které si představíme později v této příručce. Zkušení tradeři bohatnou díky správné identifikaci trendu. O nejlepších surfařích se říká, že si umějí počkat na tu správnou vlnu. Stejně tak si i tradeři umějí počkat na ten správný trend, pokud je jejich obchodní systém založen na trendových obchodech.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: S čím vším můžeme obchodovat na burze? 6

Následující kapitola: Kdo všechno participuje na tvorbě cen komoditních trhů 8

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures ...

Pokud se alespoň trochu zabýváte obchodováním na burze, zcela jistě jste se již setkali ...

Ve světě tradingu se skloňuje termín „opce“ ve všech pádech. Opce jsou často zahaleny ...

Vážení uživatelé portálu TradeandFinance.eu! Blíží se konec prázdnin a všichni se pomalu vracíme z dovolených ...