Opce a základní princip jejich obchodování

Ve světě tradingu se skloňuje termín „opce“ ve všech pádech. Opce jsou často zahaleny jakousi aureolou výlučnosti a mnoho začínajících či nezkušených obchodníků z nich má obavy. Pokud se pak snažíte o opcích dohledat bližší informace, narazíte většinou na velice složité a nesrozumitelné výklady, které valnou většinu osob lačnících po informacích odradí. Jedná se často o výklady plné vzorců, matematických výpočtů a termínů, které jsou pro laiky velkou neznámou. Najít „uživatelsky přátelský“ způsob vysvětlení základního principu obchodování s opcemi však nemusí být až tak těžké. Pojďme se tedy nyní o takový srozumitelný výklad pokusit.

366px-CBOE_logo.svg

Historie opcí spadá do hluboké minulosti. Setkáváme se s nimi již u starých Babyloňanů. Nicméně více zajímavá pro nás bude až novodobá historie. S prvními standardizovanými opčními kontrakty se začalo obchodovat od roku 1973, kdy vznikla Chicagská opční burza (Chicago Board of Options Exchange – CBOE). Posléze začaly vznikat i další opční burzy, které jsou v současné době již nedílnou součástí světového burzovního systému. Opce je však možné obchodovat i mimoburzovně. V takovém případě nepodléhají standardizaci a jsou většinou využívány bankami k zajištění rizik svých klientů.

Opce patří do skupiny tzv. derivátů. Deriváty jsou termínované kontrakty (pevné nebo opční), přičemž se v současnosti uzavřou podmínky pro nákup či prodej podkladového aktiva, ale k realizaci obchodu dochází za daných podmínek až v budoucnosti. Pojďme se nyní podívat na učebnicovou definici opce. Jedná se o právo koupit nebo prodat předem dané podkladové aktivum za předem danou cenu a k předem určenému datu. Co si máme pod touto definicí představit? Nejlépe si to objasníme na příkladu, který nemá se světem burzy nic společného.

Option_aPředstavte si naprosto standardní životní situaci, že plánujete koupit dům. Zajdete tedy do realitní kanceláře, kde vám realitní makléř nabídne za cenu 5 000 000 Kč dům, který je právě ve výstavbě. Dohodnete se, že máte o dům zájem. Abyste si zajistili možnost (neboli právo) dům koupit po jeho dostavbě, uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí a složíte v realitní kanceláři zálohu ve výši 100 000 Kč. V této smlouvě zároveň domluvíte kupní cenu, kvalitu budoucího domu a také datum, ke kterému se realitní makléř zaváže vám hotový dům prodat. Dejme tomu, že toto datum expirace smlouvy, to znamená datum, kdy má v budoucnu dojít k prodeji domu za smluvených podmínek, bude za 6 měsíců. Za tuto dobu se může stát hodně věcí. Pokud za 6 měsíců přijdete za realitním makléřem, mohou nastat dvě situace. Buď o nemovitost ztratíte zájem nebo ji skutečně koupíte. V případě, že o nemovitost již nemáme zájem a nevyužijete svého práva nemovitost koupit, realitní makléř si nechá vaši zálohu ve výši 100 000 Kč, kterou jste mu před 6 měsíci uhradili. Vy o zálohu přijdete a stane se vaší ztrátou. Naopak pro realitního makléře se tato záloha stane ziskem. Pokud se ale rozhodnete dům koupit, bude tato záloha odečtena od kupní ceny domu.

Pojďme si nyní celou situaci přeložit do jazyka opčního obchodováníRealitní makléř by byl v opční terminologii vypisovatelem opce, neboť vám prodává právo (=možnost neboli opci) koupit k předem stanovenému datu (=28.5.2014, tedy za 6 měsíců) dům za předem stanovenou cenu (5 000 000 Kč). Vypisovatel opce má povinnost podkladové aktivum (=dům) prodat, ale kupující opce má právo, nikoliv povinnost, podkladové aktivum koupit. Za vypsání opce obdrží vypisovatel tzv. prémium. Prémium je v našem případě záloha na dům ve výši 100 000 Kč.

Je vám nyní princip obchodování s opcemi již jasnější? Nejedná se o nic, co byste neznali z běžného života. K opcím se váží podkladová aktiva, jakými jsou akcie, komodity, akciové indexy, měnové páry či ETFs. Více si o tomto způsobu obchodování povíme v dalších článcích, kde se seznámíme s typy opcí a způsoby jejich obchodování.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Vážení a milí tradeři a uživatelé našeho portálu, Dovolte nám, abychom Vám popřáli jen ...

Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures ...

Prvním krokem k úspěšnému začátku obchodování na burze je důkladné zvládnutí základů. Co tím máme ...

Obchodování s futures má několik zásadních výhod oproti klasickým podkladovým aktivům, jakými jsou například ...