Použití termínu „SPREAD“ v obchodování na burze

Pokud se alespoň trochu zabýváte obchodováním na burze, zcela jistě jste se již setkali s pojmem spread. V tradingu se jedná o často používaný termín, který se však vyskytuje v různém kontextu a tedy reprezentuje různé skutečnosti. Z tohoto důvodu vznikají v interpretacích tohoto termínu zmatky. Často se tento výraz také používá v nesprávném kontextu. Pojďme se nyní tedy na toto téma podívat trochu blíže.

Ve všech kontextech obchodování na burze je podstata výrazu spread vždy shodná. Vždy se totiž jedná o tzv. cenové rozpětí. Znamená to tedy, že jde o rozdíl mezi dvěma (nebo i více) cenovými hodnotami.

Cenové rozpětí mezi cenou nabídky a poptávky

Nejčastěji se v tradingu setkáváme s použitím termínu spread ve významu cenového rozpětí mezi cenou nabídky a cenou poptávky.

Beautiful cupped hands of young woman

Uveďme si to na dvou příkladech. Na obrázku vidíte náhled z obchodní platformy Interactive Brokers. Jako první je zobrazen kontrakt kukuřice s expirací v prosinci 2013. Jak vidíte, aktuální cena BID je $426,75 a cena ASK je $427. Spread mezi oběma hodnotami je tedy $427 - $426,75 = $0,25.

Jako druhý příklad si můžeme uvést kontrakt topného oleje. V tomto případě je cena BID na hodnotě $2,9299 a cena ASK na hodnotě $2,9305. Cenové rozpětí, neboli spread, je tedy $0,0006.

Toto byly příklady toho nejzákladnějšího způsobu používání termínu spread. Nicméně se s ním můžeme setkat i v mnoha dalších situacích.

Spready v opčním obchodování

Druhou nejčastější oblastí, kde se tento výraz používá, je oblast obchodování s opcemi. V nejzákladnějším pojetí zde termín spread vyjadřuje rozdíl neboli cenové rozpětí mezi spotovou cenou (market price, tj. tržní cena, za kterou je možné okamžitě koupit či prodat podkladové aktivum) a realizační cenou (strike price) podkladového aktiva.

Options

Na obrázku vidíte náhled obchodní platformy ThinkorSwim (TOS). Last cena indexu Russell 2000 je $1 111,87 a zobrazené strike ceny se pohybují v oblasti mezi $1 065 - $1 160.  Spread by v našem případě činil rozdíl mezi spotovou cenou indexu (tj. tržní cenou, za kterou je možné okamžitě vstoupit do obchodní pozice s daným indexem) a vybranou realizační cenou. Předpokládejme, že spotová cena bude $1 111,87 a realizační cena bude $1 130. Spread tedy bude mít hodnotu $18,13. Nicméně toto není to nejtypičtější používání výrazu spread v opční terminologii.

U obchodování opcí se nejčastěji setkáváme s výrazem spread zejména ve smyslu kombinace dlouhé a krátké pozice opce stejného typu (tj. put nebo call) na stejné podkladové aktivum, ale s různými realizačními cenami nebo různou dobou splatnosti. Spread tedy v tomto případě reprezentuje cenové rozpětí mezi těmito dvěma realizačními cenami. Tyto spready jsou v opčním obchodování trojího typu:

  • Vertikální spread (vertical spread, price spread, money spread) je kombinací dlouhé a krátké pozice opce stejného typu (call nebo put) s různými realizačními cenami. Aktuální spotová cena podkladového aktiva se přitom nachází mezi oběma realizačními cenami.
  • Horizontální spread (horizontal spread, time spread, calendar spread) je kombinací dlouhé a krátké pozice opce stejného typu (call nebo put) se stejnými realizačními cenami, ale různými termíny expirace.
  • Diagonální spread (diagonal spread) je kombinací obou výše uvedených případů. Opce se tedy liší jak realizačními cenami, tak i datem splatnosti.

Komoditní a futures spready

Další oblastí, ve které hovoříme o spreadech, je oblast obchodování futures kontraktů. Zde se často používá termín komoditní spready, přestože je tento termín poněkud zavádějící. Nejedná se totiž pouze o oblast komodit, ale o téměř všechny typy pokladových aktiv obchodovaných formou futures. Správně bychom tedy měli používat termín futures spready.

Zde se opět jedná o princip cenového rozpětí. Futures spready jsou, podobně jako v případě opcí, postaveny na principu kombinace dlouhé a krátké pozice. V tomto případě se může jednat o následující 4 varianty:

  • Interdelivery (intramarket, calendar, kalendářní) spread je kombinací dlouhé a krátké pozice (tj. současný nákup a prodej neboli současné otevření long i short pozice) ve stejném trhu, ale v různých kontraktních měsících. Jako příklad si uveďme třeba otevření dlouhé pozice cukru s expirací v říjnu 2012 na ceně $23,51 a zároveň otevření krátké pozice cukru s expirací v květnu 2013 na ceně $23,20.

Spread chart

Na grafech uvedených výše vidíte graf cukru s expirací v říjnu 2012 a vedle něj graf cukru s expirací v květnu 2013. Pod oběma grafy je zobrazen tzv. spreadový graf, který zobrazuje růst či pokles cenového rozpětí mezi dlouhou a krátkou pozicí futures kontraktů cukru s expirací v říjnu 2012 a květnu 2013.

Spread je tedy v tomto případě $23,51 - $23,20 = $0,31.

  • Intermarket spread je kombinací dlouhé a krátké pozice stejné komodity na dvou různých burzách. Například nákup prosincové kukuřice na Chicago Board of Trade (CBOT) a zároveň prodej prosincové kukuřice na Kansas City Board of Trade (KCBT). Je samozřejmě možné obchodovat i s různými expiračními měsíci.
  • Intercommodity spread je kombinací dlouhé a krátké pozice různých komodit. Například nákup kontraktu kukuřice s expirací v prosinci 2013 a zároveň prodej pšenice s expirací ve stejném měsíci. I zde je možné navíc kombinovat i expirační měsíce.
  • Intracrop spread se týká pouze zrnin. Jedná se o kombinaci dlouhé a krátké pozice v rámci stejné sklizně.

Obchodování komoditních spreadů může na první pohled vypadat složitě, ale opak je pravdou. Tento způsob obchodování je vhodný i pro naprosté začátečníky. Jeho výhodou je, že přináší velice dobré zhodnocení obchodního kapitálu, a to v desítkách procent ročně. Pokud vás tato oblast zajímá, přečtěte si článek o tom, k čemu nám v tradingu slouží komoditní spready a futures spready. Pokud byste se rádi naučili tento obchodní přístup, přihlašte se do našeho Kurzu obchodování komoditních spreadů.

Shrnutí:

Tímto základním výčtem jsme shrnuli způsoby používání termínu spread v obchodování na burze. Vysvětlili jsme si, že základní výklad tohoto termínu je vždy stejný a znamená cenové rozpětí mezi dvěma hodnotami. Konkrétní využití a způsob obchodování tohoto cenového rozpětí jsme si ukázali na třech oblastech, kde je používání spreadů v tradingu nejtypičtější. Doufáme, že tento stručný přehled vám pomohl v základní orientaci a usnadní vám další kroky ve vašem vzdělávání a v obchodních aktivitách.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Následující kapitola: K čemu nám slouží komoditní spready a futures spready?

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Pro uživatele portálu TradeandFinance.eu máme vynikající zprávy. Navázali jsme spolupráci se společností RSJ, jejíž ...

V dnešním článku se zaměříme základy obchodování na burze. Mnozí z Vás se na nás obracejí s jedinou ...

Tento víkend proběhl další dvoudenní kurz obchodování spreadů a navazující kurz práce s platformou ...

Milí uživatelé portálu TradeandFinance.eu! Těší nás Váš zájem o naše kurzy obchodování na burze ...