Obchodování s pákou

Obchodování s futures má několik zásadních výhod oproti klasickým podkladovým aktivům, jakými jsou například akcie. K futures totiž neodmyslitelně patří tzv. pákový efekt. V terminologii  tradingu se jedná o tzv. leverage. Termínem leverage (pákový efekt) se rozumí, že  za nízkou marginální částku (v terminologii tradingu margin=záloha) lze mít pod kontrolou několikanásobně větší objem aktiv (kukuřice, zlato, atd.). Vysvětleme si na konkrétním příkladě, jak princip obchodování s pákou funguje.

V době psaní této kapitoly se futures kontrakt ropy s expirací v září 2013 obchodoval za $106 za jeden barel. Výše marginu jednoho futures kontraktu ropy  byla v té době $4 500. Výši marginu pro jednotlivá podkladová aktiva určuje burza.  U tohoto modelového příkladu nakoupíme jeden futures kontrakt ropy.  Dle pravidel standardizace na komoditních burzách se jeden futures kontrakt ropy skládá z 1 000 barelů. Abychom mohli tento jeden futures kontrakt ropy nakoupit, je nezbytné, abychom na našem obchodním účtu u brokera měli minimálně $4 500 . Ve skutečnosti je ale zapotřebí mít na účtu mnohem větší obnos, neboť kdyby šla cena ropy proti směru vaší obchodní strategie a začali byste ztrácet, došlo by k tzv. margin call. To je výzva brokera, abyste doplnili finanční prostředky na vašem účtu v případě, že bilance účtu klesne pod určitou mez stanovenou brokerem. Pokud byste na tuto výzvu nereagovali, pak by vám broker uzavřel otevřené obchodní pozice, aniž byste měli jakoukoliv možnost ovlivnit to, které konkrétní pozice budou uzavřeny. Může se tedy docela dobře stát i to, že broker uzavře právě ty pozice, které vám právě vydělávají.

debtleveragePředstavme si proto raději, že na účtu máme minimálně $20 000. Při nákupu jednoho futures kontraktu ropy nám broker na účtu zablokuje margin (zálohu) ve výši $4 500. Nemusíte se ale vůbec bát, že byste o tento finanční obnos přišli. Jak jsme si totiž již vysvětlili dříve, futures kontrakty se obchodují tak, že v okamžiku nákupu kontraktu si dojednáme dobu dodání a cenu, přičemž k finančnímu vyrovnání a dodání komodity dojde v domluveném čase v budoucnosti. Proto při koupi futures kontraktu neplatíme žádné peníze, ale je nám na účtu pouze zablokovaná záloha, neboli margin. Když kontrakt opět prodáme, bude nám naše záloha opět odblokována a na účtu se nám opět připíše částka $4 500. Zároveň se v tom momentu připíše zisk nebo odepíše ztráta ze zrealizovaného obchodu.

Díky nákupu jednoho futures kontraktu ropy na ceně $106 máme tedy otevřenou obchodní pozici a na účtu nám byl zablokován margin. Bilance našeho účtu s počátečním stavem $20 000  tedy vypadá následovně: $20 000 - $4 500 (zablokovaný margin) = $15 500.

Za margin ve výši $4 500 jsme tedy nakoupili jeden futures kontrakt ropy. Již jsme si řekli, že jeden futures kontrakt obsahuje celkem 1 000 barelů ropy. Na stránkách burzy snadno zjistíme, že cena jednoho barelu ropy činí $1 při pohybu ceny o jeden bod. Náš futures kontrakt, který jsme nakoupili na ceně $106 za margin $4 500, má tedy celkovou hodnotu 1000 barelů *$106 = $106 000. A v tom to právě vězí! Pro otevření obchodní pozice v hodnotě $106 000 jsme potřebovali pouze kapitál ve výši $4 500! Chápete ten rozdíl? Náš leverage je tedy $4 500/$106 000 = 1:23,55. Naše možnosti zhodnocení jsou díky obchodování s pákou obrovské.  Vysvětleme si proč.

Představte si, že za nějaký čas od nákupu našeho futures kontraktu ropy jeho hodnota stoupne o 3% na hodnotu $109,18 za barel. Na této ceně se rozhodneme náš futures kontrakt prodat. Nyní tedy hodnota jednoho futures kontraktu ropy obsahujícího 1000 barelů bude $109,18 * 1 000 = $109 180 a my inkasujeme zisk $109 180 - $106 000 = $3 180 dolarů.  Nutno říci, že 3% navýšení hodnoty může být v rámci obchodování na komoditních trzích otázkou řádu několika měsíců, někdy však třeba jen týdne. Podíváme-li se na náš margin $4 500, zjistíme, že jsme ho dokázali zhodnotit o 70%. Zcela objektivně jsme však o 70% marginu mohli i přijít, kdyby cena futures kontraktu klesla o 3% a šla proti směru naší obchodní strategie.

Abychom se vyvarovali takovýchto ztrát, máme mnoho možností řízení obchodních rizik, které si vysvětlíme v dalších kapitolách této Příručky. Pamatujte ale, že margin je částka, která je na vašem účtu při otevírání pozic pouze zablokována. Když pak pozici uzavřete a z trhu vystoupíte, margin vám broker na účet opět odblokuje a tyto prostředky budou opět disponibilní. Je tedy potřeba, abyste si dali pozor na otevírání příliš mnoha pozic. Každý nově otevřený futures kontrakt jakékoliv komodity znamená zablokovaný margin  a nižší disponibilní zůstatek účtu do doby, než pozici uzavřete. Dejte si tedy na margin pozor. Margin call by pro vás měl ideálně zůstat jen v rovině hypotetické situace, do které se nikdy nedostanete. Broker by vám totiž s cílem uvolnění zablokovaných marginů uzavřel i ty pozice, které byste dle obchodního plánu měli jinak stále otevřené. Měli byste tedy učinit maximum  a řídit své pozice tak, abyste o margin callu slýchávali jen od jiných traderů či se o něm dočítali pouze v literatuře, jako právě teď.

Pamatujte, že budete začínat jako nováčci a v tradingu platí desetkrát podtrženo: Kdo chce moc, nemá nic. Je třeba začít od podlahy a mít realistické cíle a plány. Pokud si myslíte, že na začátku si otevřete účet za pár tisíc dolarů a pohádkově zbohatnete, pak si raději vsaďte sportku. O peníze na 99,9% rovněž přijdete, ale nebude vás to stát žádné úsilí a čas. Samozřejmě, že obchodováním můžete svých pár tisíc dolarů krásně zhodnotit, klidně i o několik desítek procent ročně, ale musíte mít riziko vždy pod kontrolou a na vašem účtu mít i dostatečné rezervy. Strašák jménem margin call může být často mnohem reálnější, než si to jako začátečníci budete ochotni připustit.

Shrnutí:

 V dnešním díle jsme se zaměřili na specifikum futures kontraktů, kterým je princip marginu. Vysvětlili jsme si jeho vazbu na leverage (pákový efekt). Zároveň jsme si na konkrétním příkladu představili, proč může být pákový efekt zdrojem velmi zajímavých výnosů, například oproti akciím, kde většinou kupujeme celý objem akcií za plnou cenu a ne jen za jeho marginální hodnotu. Ale objasnili jsme si také, že obchodování s pákou s sebou přináší nejen vyšší výnosy, ale adekvátně i vyšší ztráty.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Specifika a terminologie futures kontraktů 3

Následující kapitola: Historie obchodování s futures 5

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Nevíte, jestli jsou vaše znalosti obchodování na burze dostatečné na to, abyste si rovnou zakoupili kurzy ...

Základním a neměnným principem futures kontraktů je to, že jsou tzv. termínované - tedy, ...

V našich kurzech práce s platformou SeasonAlgo se vždy hodně věnujeme praktickému vyhledávání a filtrování spreadových ...

V předcházejícím článku jsme si objasnili, k čemu nám slouží futures spready a komoditní spready. ...