Historie obchodování s futures kontrakty

Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures kontraktů, které jsou takzvaně termínované. To znamená, že jejich platnost vyprší k určitému datu v budoucnosti, kdy dojde k fyzickému dodání komodity. Zároveň jsme si ale vysvětlili, že nakoupený futures kontrakt můžeme do data expirace kdykoliv prodat. Na tomto principu my tradeři můžeme vydělávat. Vezměme si příklad kukuřice s dobou dodání v prosinci příštího roku. Jako účastník na tomto trhu můžete nakoupit futures kontrakt kukuřice, který obsahuje jasně definované množství (asi 127 metrických tun) v požadované kvalitě, za předem sjednanou cenu, s dodáním v prosinci příštího roku. Paradoxem je, že si můžete díky futures kontraktu koupit 127 tun kukuřice, která ještě ani nebyla vypěstována, a už dopředu znáte cenu!  Dodavatel je tedy povinen Vám na základě daného futures kontraktu (smluvní vztah) dodat již zmíněné množství kukuřice v prosinci příštího roku. Vy však již moc dobře víte, že se nemusíte obávat, že byste byli povinni zmíněných 127 metrických tun kukuřice skutečně v prosinci příštího roku převzít, jelikož futures kontrakt můžete kdykoliv prodat a vydělat tak na vzrůstu jeho ceny.

Japan samurai collageCo ale vlastně vedlo ke vzniku tohoto mechanismu? Proč by měl mít někdo zájem kupovat ještě nevypěstovanou kukuřici. A naopak, kdo by takovou dosud neexistující kukuřici chtěl prodávat? K nalezení odpovědi bude nejlepší, když se podíváme do historie vzniku futures kontraktů pro komodity. První historicky dochované zmínky o futures kontraktech komodit se vztahují k Japonsku v období přibližně 18. století. Samurajové byli v té době za své služby vypláceni v rýži. Cena služby byla dohodnuta v době, kdy samuraj službu odvedl. Avšak na rýži si musel počkat až do odby sklizně. Často se však stávalo, že cena rýže klesla, a samuraj pak de facto dostal za své služby nižší hodnotu. Aby si tedy mohl samuraj mohl zafixovat konverzní poměr rýže na měnu, vznikla potřeba futures kontraktů. První burza, na které se začalo s futures kontrakty obchodovat, byla v roce 1730 Dōjima Rice Exchange v Osace v Japonsku.

Jistě již začínáte chápat základní motivaci jak pěstitele, tak odběratele pro uzavření této formy smluvního vztahu. Je jí určitá oboustranná garance, která je podstatou smluvního vztahu, který dnes nazýváme futures kontraktem. Farmář může být nyní velice spokojený. Má jistého kupce ještě předtím, než zasel první semínko. Může tedy nyní zajít do první banky s podepsaným futures kontraktem a půjčit si na pěstování rýže dostatečný kapitál. Případně banku již ani nebude potřebovat. Obchodník už naopak mohl dopředu vědět, jaký bude mít příští rok přesné náklady na výrobu rýžových závitků.

Jak se ale říká: „Vše má dvě strany mince.“ Časem se začalo krystalizovat, že ne vždy je uzavírání futures kontraktů v této formě pro obě strany skutečně výhodné. Představte si situaci, že následující rok, kdy farmář pěstoval rýži pro předem stanového odběratele, byla v Japonsku extrémní neúroda. Cena rýže tedy raketově vzrostla. Farmář musel být nakonec velice frustrovaný, neboť svých 500 tun ryže byl povinen prodat výrobci rýžových závitků za předem dohodnutou cenu. Na druhou stranu výrobce rýžových závitků mohl být velice spokojený, protože za rýži zaplatil mnohem méně, než jaká byla tržní cena rýže. Logicky se potom začala nabízet myšlenka přeprodávání futures kontraktů a spekulace na vývoj ceny dané komodity, tedy rýže.

Představte si situaci, že farmář bude již během roku moc dobře vědět, že kvůli špatnému počasí bude úroda pro daný rok špatná a cena rýže velmi pravděpodobně zásadně stoupne. Farmář se tedy rozhodne futures kontrakt prodat jinému farmáři, a to s patřičným ziskem. Motivem jiného farmáře, který futures kontrakt odkoupí, je to, že se například vyhne nutnosti půjčit si z banky peníze pro financování produkce své vlastní rýže.

Vžijme se nyní do pozice výrobce rýžových závitků. Ten mohl zrovna tak již tušit, že cena rýže vzroste vzhůru. Ve své prozíravosti na tuto skutečnost spekuloval a nakoupil tedy futures kontraktů mnohem více a nyní je prodává jiným odběratelům rýže i s patřičným ziskem. Sám si výrobce závitků pro své podnikání nechá jen tolik futures kontraktů, kolik potřebuje pro vlastní výrobu. Mnoho lidí tedy velice záhy pochopilo, že futures kontrakty mohou být perfektním prostředkem ke zbohatnutí. Na pomyslném trhu rýže se tak začali objevovat účastníci trhu, kterým v dnešní moderní terminologii říkáme tradeři nebo spekulanti. Nakupovali futures kontrakty komodit,  pokud předpokládali, že příští rok bude špatná úroda a oni své kontrakty budou moci prodat za vyšší cenu, než je koupili, tedy s patřičným ziskem. Kdyby jim však jejich předpoklad o neúrodě nevyšel a rýže byl další rok přebytek, prodali by tito spekulanti futures kontrakty se ztrátou.

Jak tedy vidíte, futures kontrakty vznikly historicky a z logiky věci především z důvodů zajištění rizika. Proto jsou tedy producenti motivováni futures kontrakty prodávat a odběratelé zase nakupovat. Tyto základní motivace vedly k vytvoření centrálního místa (burzy), které usnadňuje a reguluje hromadný nákup a prodej futures kontraktů komodit. Pokud se totiž na jednom místě setká mnoho producentů a odběratelů, budou si navzájem konkurovat a umožní tak vznik vyvážené cenové nabídky reflektující aktuální vývoj trhu. Problém ale nastává ve chvíli, kdy je producentů a odběratelů na trhu málo a nevytváří se dostatečná nabídka či poptávka futures kontaktů na komodity.

A zde tedy nastupuje naše role traderů. Čím více je účastníků na burze, kteří mohou tvořit nabídku a poptávku, tím lepší je možnost všech účastníků nakoupit či prodat za takovou cenu, jaká je pro účastníka trhu (ať už je to producent, odběratel či trader) akceptovatelná. Jinými slovy: Tradeři poskytují trhům dostatečnou likviditu. Čím více je trh likvidní (tzn. čím více je na burze účastníků obchodujících s co nejvíce kontrakty), tím větší mají všichni účastníci trhu včetně producentů a odběratelů naději, že daný futures kontrakt s danou komoditou nakoupí či prodají za jimi požadovanou cenu.

Komoditní burzy nám totiž umožňují být v roli jakéhosi prostředníka a futures kontrakty s danou komoditou nejprve nakupovat a posléze prodávat či je naopak nejprve prodávat a pak nakupovat. V prvním případě bude naším zájmem, abychom levně nakoupili, pak aby cena co nejvíce vzrostla a my futures kontrakt úspěšně prodali a generovali tak patřičný zisk. V odborné terminologii tradingu se tomu říká dlouhá pozice - long. V druhém případě chceme nejprve kontrakt prodat za vyšší cenu (jako bychom byli v roli společnosti produkující uhlí, co uzavírá kontrakt na dodávku uhlí) a pak obchodní pozici uzavřít tak, že kontrakt nakoupíme za co nejnižší možnou hodnotu (jako teplárenská společnost, která odebírá uhlí). Tentokrát se tomu říká v odborné terminologii krátká pozice - short.

Ano, je tomu vskutku tak, čtete správně. Na komoditních trzích můžete vydělávat nemalé peníze i na poklesu ceny!

Shrnutí:

Vznik komoditních burz má tedy pro výrobce i odběratele jednoznačný motiv, a tím je garance dodání komodity za určitou cenu, ve standardizovaném množství a kvalitě a za sjednanou cenu, a to prostřednictvím futures kontraktů. Obchodníci - tradeři - hrají na burze důležitý mezičlánek, neboť burzám poskytují dostatečnou likviditu, tedy možnost bez problému nakoupit či prodat kontrakt v jakémkoliv čase před expirací daného kontraktu.

Nicméně pro vaše možnosti generování stabilních profitů na burze vám pro začátek bohatě stačí vědět, že na burze můžete nakupovat futures kontrakty dané komodity (long pozice - spekulace na vzrůst ceny) či je prodávat (short pozice - spekulace na pokles ceny).

V příští kapitole si povíme, co je to trend a proč je pro nás tradery tak zásadní a důležitý. Zároveň si vysvětlíme, co jsou to býčí a medvědí trhy a proč se tato terminologie v dnešním světě tradingu tak hojně používá.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Obchodování s pákou 4

Následující kapitola: S čím vším můžeme obchodovat na burze? 6

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

V minulé kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé trhy, a na burzy, na kterých můžeme ...

Uživatelé platformy SeasonAlgo se často ptají, jak ideálně nastavovat Profit Target (PT) a Stop ...

Po skvělém úspěchu a velké sledovanosti našeho prvního článku opublikovaného ve spolupráci s RSJ a.s. ...

Podmínky soutěže: Zakupte si online kurz Základy obchodování na burze v období od 11.8.2015 do ...