S čím vším můžeme obchodovat na burze?

V této kapitole si řekneme, s čím konkrétně můžeme na burze obchodovat. Jedná se o různé typy podkladových aktiv a jejich deriváty. S podkladovými aktivy se většinou obchoduje tím způsobem, že obchod uzavřeme v určitém momentě za aktuální tržní ceny (tzv. spotové ceny) a v témže okamžiku dojde i k reálnému vypořádání obchodu. Například pokud nyní nakoupíme podkladové aktivum v podobě akcií určité společnosti, obchod bude uzavřen i fyzicky vypořádán v současnosti. Okamžikem koupě akcií a úhrady jejich ceny se tedy také staneme jejich majiteli.

Jinak je tomu však v případě obchodování s deriváty, které patří do skupiny takzvaných termínovaných obchodů. Nákupem derivátu určitého podkladového aktiva sice dojde k uzavření obchodu a stanovení jeho podmínek (cena, množství, kvality) v současnosti, ale k reálnému vypořádání obchodu dojde v budoucnu k přesně stanovenému datu.

Problematice derivátů se budeme podrobně věnovat v další části této kapitoly. Nejprve se však zaměřme na nejběžnější typy podkladových aktiv.

TYPY PODKLADOVÝCH AKTIV
Akcie Akcie představují podíl jejich majitele na kapitálu akciové společnosti, a tím i oprávnění podílet se na zisku společnosti formou dividend. Akcionář neručí za závazky společnosti. Akcie některých společností se obchodují na burzách cenných papírů, kde se v rámci nabídky a poptávky určuje jejich tržní hodnota. Můžeme si například nakoupit akcie Apple nebo Facebook na burze New York Stock Exchange nebo akcie ČEZu na Burze cenných papírů Praha.
Akciové indexy Akciový index (jinak také burzovní index) je ukazatelem vývoje akciového trhu jako celku. Odráží jak současný stav vývoje trhu, tak i dlouhodobý vývoj trhu s jeho tendencemi. Svůj vlastní index má každý burzovní, akciový či mimoburzovní trh. Hodnota indexu se vypočítává různými metodami z hodnoty akcií všech společností, které jsou do indexu zahrnuty. Mezi nejznámější akciové indexy v USA patří S&P 500 (vážený průměr kurzů akcií 500 vybraných společností USA) či Dow Jones Indutrial Average. V Evropě patří k nejznámějším a nejobchodovanějším akciovým indexům  německý DAX. Počítá se z 30 největších a nejlikvidnějších německých společností, jako např. Allianz, Commerzbank, Siemens, Volkswagen atp., které se obchodují na Frankfurt Exchange.  Akciové indexy se obchodují formou futures derivátů.
ETFs (Exchange Trated Funds) Jedná se o burzovně obchodované fondy. Pozor, nejedná se o klasické podílové fondy, které vám nabízejí různé banky. Jsou to burzovní fondy, které na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydaly své akcie a jako s akciemi se s nimi obchoduje. Nákupem jediného ETFs získáte portfolio akcií spadající do daného burzovního indexu. ETFs také většinou těsně kopírují vývoj těchto indexů. Jedná se však o levnější variantu, protože zde nedochází k tak velkým cenovým pohybům. Jejich obchodování je vhodné pro začátečníky, zde není nutný tak vysoký počáteční kapitál.
Komodity Zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílu v kvalitě. Kvality je totiž garantována a dodávky od různých dodavatelů jsou tedy vzájemně zastupitelné. Jsou to jinými slovy produkty vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci. Jedná se například o energii (ropa, zemní plyn), zemědělské produkty, maso, dobytek atp. Komodity můžeme obchodovat přímo jako podkladové aktivum na spotových trzích (tzv. "cash market"), kde obchod je uzavřen přímo za hotovost na spotovém trhu za aktuálních tržní ceny. K doručení dané komodity posléze dojde v rámci několika dní, maximálně však do doby jednoho měsíce. Mnohem rozšířenější je však obchodování s komoditami formou derivátem zvaných futures. Problematiku futures si podrobně vysvětlíme v dalších kapitolách.
Dluhopisy Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na vyplacení dlužné částky, stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Můžeme například nakupovat státní dluhopisy nebo podnikové dluhopisy. Investice do státních dluhopisů jsou považovány za bezpečnou investici s nízkou mírou výnosnosti.

Tabulka 1: Typy podkladových aktiv

Ještě jednou si tedy zopakujme, že obchodujeme-li s podkladový aktivem napřímo (například nakoupíme akcie určité společnosti), dojde k uzavření a uskutečnění obchodu v současnosti. Můžeme však obchodovat i s deriváty daných podkladových aktiv.  Jde o takzvané termínované kontrakty (pevné nebo opční), kde se v současnosti uzavřou podmínky pro nákup či prodej podkladového aktiva a v budoucnu se obchod za těchto podmínek zrealizuje.

TYPY DERIVÁTŮ
Futures Futures je typem burzovního derivátu v podobě kontraktu obchodovaném na termínované burze, který dává držiteli právo koupit nebo prodat k budoucímu datu za určitou cenu standardizované množství podkladového aktiva ve standardní kvalitě. Předmětem takového obchodu je podkladové aktivum typu energie, zemědělský produkt, měnový pár, akcie, index, apod.
Forwards Forward kontrakt je velice podobný futures kontraktu. Opět se jedná o dohodu mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v určitém čase v budoucnosti za cenu stanovenou v současnosti. Forward kontrakty však nejsou standardizovány (na rozdíl od futures, kde přesně definujeme kvalitu i množství dodané komodity), a obchodují se na mimoburzovních trzích.  Farmáři například využívají forward kontraktů k fixaci cen pro nadcházející sklizeň.
Opce Opce je kontrakt, který dává kupujícímu opce právo, nikoliv však povinnost (na rozdíl od futures kontraktu, kde jsou smluvní strany povinny po expiraci kontraktu obchod vzájemně vypořádat), koupit či prodat podkladové aktivum (jako například akcie) za předem stanovenou cenu během sjednané doby nebo ke konkrétnímu datu na konci sjednané doby. Opce se označují jako tzv. podmíněný obchod, protože kupující opce může, ale nemusí, v budoucnu využít svého práva koupit nebo prodat podkladové aktivum. Pokud kupující svého práva využije, prodávající (vypisovatel) opce musí vždy dostát svým závazkům. Za vypsání opce inkasuje vypisovatel tzv. prémium.  Opce v podstatě fungují podobně jako rezervace při nákupu domu, který je zatím v rozestavěném stavu. Pokud plánujeme dům koupit, složíme zálohu u realitní kanceláře. Tím si kupujeme právo (opci neboli možnost) koupit dům za danou cenu v určitém čase v budoucnosti. Pokud se však po zaplacení zálohy rozhodneme dům nekoupit, přijdeme o složenou zálohu, která se stává výdělkem realitní kanceláře. V terminologii opčního obchodování je realitní kancelář v podstatě vypisovatelem opce a záloha na dům je prémium. Opce jsou u mnoha profesionálních obchodníků velice populárním zdrojem příjmů, neboť nabízejí mnoho kombinací a variant různých zajímavých obchodních strategií.
Spready Spready jsou rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou určitého podkladového aktiva. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí apod. V rámci těchto obchodů se spekuluje právě na změnu rozdílu v ceně. Velmi zajímavou variantou spreadů je obchodování komoditních spreadů či futures spreadů, které fungují na bázi sezónnosti, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěchu. Na základě dlouhodobých historických dat se dá totiž velice dobře předpokládat, kdy nastane pokles či nárůst rozdílu v ceně.

Tabulka 2: Typy derivátů

Na závěr musíme ještě jako samostatnou kategorii zmínit Forex. Jedná se o mezinárodní obchodní systém pro směnu měnových párů. Je to devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy. Forex nemá vlastní burzu a jeho obchodování není centrálně regulováno. Avšak co do každodenních objemů jde o jednoznačně vůbec největší a nejlikvidnější trh světa. Ceny měn Forexu jsou ovlivněny především relativní silou ekonomik, jejich inflacemi a úrokovými sazbami. V největší míře jsou na Forexu obchodovány americký dolar vůči euru (USD/EUR) či americký dolar vůči japonskému jenu (USD/JPN).

Shrnutí:

V této kapitole jsme si vysvětlili, s čím vším se dá obchodovat nejen na burze, ale i na mimoburzovních trzích. Již víme, co jsou to podkladová aktiva, a že se převážně obchodují v daném čase za spotové ceny, přičemž k uskutečnění obchodu i jeho plnění dojde  ve stejném okamžiku v současnosti. Zároveň jsme si vysvětlili, že s podkladovými aktivy je možné obchodovat i formou derivátů na principu termínovaného obchodování. To znamená, že se v současnosti uzavřou podmínky pro nákup či prodej podkladového aktiva a v budoucnu se obchod za těchto podmínek zrealizuje. V dalších kapitolách příručky se zaměříme výhradně na termínované obchodování formou futures, kterému se sami již mnoho let a úspěšně věnujeme.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Historie obchodování s futures 5

Následující kapitola: Co je to trend 7

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Vážení a milí tradeři a uživatelé našeho portálu, Dovolte nám, abychom Vám popřáli jen ...

Trend je velmi důležitým aspektem obchodování na burze. Bez trendu bychom v trzích v podstatě jen ...

V rámci našich obchodů se zaměřujeme především na trading s komoditami  formou tvz. futures. V této ...

Dnešní článek jsme se rozhodli věnovat základním principům money managementu. Přivedl nás k tomu nedávný ...