Kdo všechno participuje na tvorbě cen komoditních trhů

Jako začínající obchodníci na komoditních trzích byste určitě měli mít povědomí o tom, kdo a jakou měrou se podílí na tvorbě cenových pohybů na jednotlivých trzích. Existují dvě základní skupiny obchodníků – hedgers a tradeři, z nichž každá má v rámci obchodování na komoditních trzích poněkud jiné zájmy. Pojďme si zájmy těchto dvou skupin trochu více popsat:

Hedgeři (Hedgers)

Hedgeři  jsou právě ti skuteční velcí hráči v jednotlivých trzích – producenti a odběratelé komodit. Ti mocní, kteří mají v trhu převahu. Jejich zájmem není tak jako u nás spekulace na pokles či růst ceny určité komodity a výdělek na základě stoupání či poklesu ceny futures kontraktu. Pokud hedgers vidí v trhu příležitost a rozhodnou se pro vstup do obchodní pozice, mohou pro jednotlivé komodity nakoupit skutečně velký objem futures kontraktů.

Bezesporu jsou nejlépe kapitalizováni. Díky tomu, že jsou producenty či odběrateli komodit, znají strukturu a zákonitosti trhů mnohem lépe než my – tradeři. Je potřeba si uvědomit, že trh pro ně není spekulací, ale základním businessem. Jejich hlavním a nejzákladnějším zájmem je minimalizovat své potenciální ztráty. Kdežto my, tradeři, chceme hlavně generovat profit. Můžete si říct. „Co tím proboha mají na mysli - minimalizovat ztráty?“ Hned to upřesníme.

World Business teamwork puzzle piecesObchodování hedgera se vždy a pouze točí kolem komodity jako takové. Jinými slovy, má skutečný zájem o fyzickou komoditu, neboť ji reálně potřebuje pro své podnikatelské aktivity. Převeďme si to na příklad z kapitoly Historie obchodování s futures. Pokud výrobce rýžových závitků věděl, že v dalším roce bude potřebovat 500 tun kukuřice, a na základě svých předpokladů byl přesvědčen, že cena rýže vzroste, pak byl výrobce rýžových závitků jako odběratel logicky donucen trhem nakoupit rýži co nejdříve, dokud cena nebude ještě vyšší, než je v současnosti.  Na druhou stranu je ale rovněž naprosto logické, že v opačném případě, když by výrobce rýžových závitků dospěl na základě určitých skutečností k závěru, že cena rýže bude v příštím roce klesat, nebude již ve svém nakupování natolik horlivý. Faktem ale je, že i přes nepřízeň aktuálních cen rýže na trhu, bude výrobce rýžových závitků muset určitou část rýže nakoupit již nyní za cenu vyšší, než by mohla být v příštím roce v případě správných odhadů, a to z toho důvodu, že ji bude nutně potřebovat pro zajištění dostatečného množství svých zásob k udržení plynulé a spolehlivé výroby rýžových závitků (zde by mohlo platit pořekadlo – lepší vrabec v hrsti než holub na střeše).

Na rozdíl od zájmů nás traderů tedy core businessem (podstatou obchodních aktivit) hedgerů není profitovat na spekulacích ohledně vzrůstu či poklesu ceny trhu. Jejich profity jsou tak či tak zaručeny díky jejich hlavním podnikatelským aktivitám, tedy díky prodeji komodity či produktů z těchto komodit konečným zákazníkům. Mějme na paměti, že hedgers jsou největšími hráči na trhu. Říká se, že ovládají až 60% struktury trhu. Jedná se o několik velkých korporací, které se dají skutečně považovat za ty, kdo tvoří ceny. Je nutno si ale uvědomit, že v tomto směru existují dva opačné póly. Na jedné straně jsou to producenti dané komodity, jejichž zájmem je, aby komoditu prodali za co nejvyšší cenu. Na straně druhé jsou pak odběratelé, kteří chtějí tu samou komoditu nakoupit za co nejnižší cenu, protože ji používají jako výrobní surovinu pro své produkty.

Tradeři

Drazí přátelé, už si začínáte postupně uvědomovat tu hlavní výhodu, kterou oproti hedgerům (velkým producentům či odběratelům daných komodit) my tradeři máme? Máme to jedinečné právo výběru, kdy do trhu vstoupíme a kdy z něj vystoupíme. Takový luxus si hedgers dovolit nemůžou. Hedgers  se zkrátka musí den co den zapojit do obchodování na burze, neboť danou komoditu prostě potřebují koupit či prodat pro fungování svých společností. My tradeři však, jak už jsme se zmínili, máme tu neocenitelnou možnost si vybrat, v jakém trhu, kdy a v jakém objemu budeme na trhu participovat. A postupně se tak dostáváme ke klíčovému poznatku: Vše je o správném načasování a trpělivosti. A musíme si na pravou chvíli umět počkat.

Skupinu traderů pak můžeme ještě dále rozdělit na 2 typy – malé tradery (small traders) a velké tradery (large traders). Malí tradeři, mezi které se určitě řadíme i my, mají naprosto minimální vliv na pohyb trhu. Velkými tradery mohou být velké fondy a banky, které obchodují na mnoha trzích v rámci diverzifikovaného portfolia a tvoří z hlediska celkové struktury trhu její značnou část. Jejich strategie jsou zpravidla založeny na „follow the trend" principu (tzv. „následuj trend“).

Hranice mezi malými a velkými tradery je na U.S. trzích určována regulacemi CFTC (Commodity Futures Trading Comission) a odvíjí se od počtu kontraktů, které tradeři nakoupí či prodají. Počet kontraktů, který vymezuje velké tradery najdete na www.cftc.gov.  CFTC je komisí, která v rámci zachování čistého a transparentního obchodování na komoditních trzích monitoruje chování velkých traderů a hedgers na trhu (zda-li jsou v dlouhých čí krátkých pozicích). Jinými slovy large traders a hedgers musí každý týden zasílat na CFTC reporty o svém chování na trzích, jestli nakupují na dlouhou stranu či vstupují do krátkých pozic. Každý týden pak vychází takzvaný CFTC report, kde se dozvíte, jak se velcí tradeři průběžně týden co týden chovají. Můžeme tak jejich obchodní rozhodnutí analyzovat a obchodovat na stejnou stranu jako oni. Velcí tradeři totiž disponují důkladnou znalostí trhů a mohou nám tak podpořit či vyvrátit naše obchodní analýzy. Tuto jedinečnou výhodu nám nenabízí ani Forex, ani akciové trhy. Velcí hráči jsou v zájmu zachování dostupných a realistických cen pod dohledem. Jde tu o vyšší zájmy. Pokud by byly základní suroviny moc drahé, v USA a po celém světě by se rozšířila chudoba. A to nám, malým traderům, dává obrovskou příležitost. Můžeme se totiž těm velkým hráčům dívat pod pokličku. Pravdou je, že můžeme vydělávat v trzích i na základě dalších a mnohem snazších analýz, ale o tom se více dozvíte v dalších kapitolách této příručky.

Shrnutí

V této kapitole jsme si představili 2 druhy účastníků na komoditních trzích, hedgery a tradery, a také jsme si přiblížili, jaké jsou hlavní zájmy těchto skupin, tj. že tradeři spekulují na pohyb ceny dané komodity a hedgeři obchodují proto, aby zajistili bezproblémový chod své společnosti.

Tato kapitola by vám měla především pomoci si uvědomit, že ceny na trzích nejsou tvořeny ničím abstraktním, ale jsou vyjádřením konkrétních obchodních zájmů. Komoditní trhy jsou skvělé v tom, že reflektují vždy a pouze jen nabídku a poptávku. To z dlouhodobého hlediska dává záruky, že budou neustále přicházet období, kdy budou trendovat – ať už směrem nahoru či naopak dolů. A všem už je díky tomu, co se v této příručce prozatím dozvěděli, samozřejmě jasné, že vydělávat se dá na pohybech ceny oběma směry, tj. jak na růstu, tak na poklesu ceny trhu. Jak už to v dnešním světě bývá, velcí hráči typu hedgers a velcí tradeři mívají v trzích převahu. Je proto dobré pečlivě týden co týden zkoumat na základě reportů CFTC, jak se právě velcí tradeři a hedgers chovají.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Co je to trend 7

Následující kapitola: Co je to komoditní burza a co jsou to pitové a elektronické trhy 9

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

V minulé kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé trhy, a na burzy, na kterých můžeme ...

V předcházejícím článku jsme si vysvětlili princip výpočtu historických průměrů v platformě SeasonAlgo. V tomto článku se ...

Pro uživatele portálu TradeandFinance.eu máme vynikající zprávy. Navázali jsme spolupráci se společností RSJ, jejíž ...

V minulém díle jsme se v širším pojetí zaměřili na účastníky, kteří participují na ...