Co je to komoditní burza a co jsou to pitové a elektronické trhy

V minulém díle jsme se v širším pojetí zaměřili na účastníky, kteří participují na tvorbě cen na jednotlivých komoditních trzích. Jak je známo, tyto komoditní trhy se obchodují na komoditních burzách. Pamatujte, že je zapotřebí, abyste se v rámci svého obchodování zaměřili na vysoce likvidní trhy. Předtím ale, než si představíme hlavní komoditní burzy a jejich trhy, které by pro nás mohly být v rámci tradingu atraktivní, musíme si ujasnit některé základní pojmy - komoditní burza, pitové a elektronické trhy - a vysvětlit si ve stručnosti, v čem spočívá jejich význam.

Komoditní burza (ang. Commodity Exchange) je vysoce organizovaný a regulovaný trh, kde jsou nakupována a prodávána různá podkladová aktiva (převážně komodity) prostřednictvím futures kontraktů. Na burze se setkávají nakupující a prodávající, kteří mezi sebou uzavírají oboustranné dohody. Když k této dohodě dojde a kupující a prodávající se shodnou na ceně, dochází k tzv. spárování. O konečné ceně obchodované komodity rozhoduje vždy aktuální stav nabídky (ang. bid) a poptávky (ang. ask). Většina z vás určitě přišla do kontaktu s burzovním prostředím prostřednictvím nějakého amerického filmu. Na základě toho můžete mít pod pojmem burza zafixovaný obrázek spousty chlapíků, kteří stojí s papírky v rukou, vzájemně se překřikují, a při tom každý z nich bedlivě sleduje elektronické tabule, na kterých se kolem nich neustále mění nějaká čísla, tedy aktuální stavy nabídky a poptávky.

Pitmarket

Může to pro vás být veliká neznámá, pokud nerozumíte principu, na kterém je tržní prostředí založeno, a jak jsou vlastně ceny na burze tvořeny. Ani média vám v pochopení tohoto fenoménu příliš nepomohou, protože na vás doslova chrlí jedno číslo za druhým, mluví o poměru eura k české koruně či dolaru, předkládají vám neustále dokola hodnoty akcií Facebooku, Applu a dalších korporací, a pak ty prokleté nic neříkající indexy - S&P 500, index pražské burzy PX, německý DAX atp. Kdo se v tom má vyznat? Dříve, než jsme se začali obchodování na burze věnovat, měli jsme v tom podobný zmatek jako vy. Kladli jsme si otázky: „Na základě čeho se ceny v grafu hýbou? K čemu vlastně tento celý burzovní „cirkus“ je? Co jsou to ty deriváty? Jak je vůbec možné, že vývoj nějakého umělého indexu, něco tak abstraktního jako je např. S&P 500, může mít tak zásadní vliv na vývoj ekonomiky?“ A pak to nejpodstatnější: „Jak se vlastně v tomto prostředí vydělávají peníze?“ Vězte, že jako budoucí trader nemusíte nezbytně znát odpověď na žádnou z výše uvedených otázek. Tedy kromě té poslední... A jsme přesvědčeni, že po přečtení celé této příručky si budete schopni na tuto zásadní otázku odpovědět. Zbytek pak už bude jen na vaší píli a snaze.

K tomu, abychom burzu chápali v dnešním kontextu, je zapotřebí si ze všeho nejdříve říci, jaký je rozdíl mezi tzv. obchodováním na pitu a elektronickým obchodováním.

Pitový vs elektronický trading

Obchodování na pitu a elektronický trading jsou dva hlavní způsoby obchodování na současných burzách. Pitové obchodování je realizováno na tzv. obchodním parketu (angl. trading floor), což je prostor v budově burzy. Konkrétně se jedná o místo zvané pit, kde obchody uzavírají osoby fyzicky přítomné na dané burze. Tyto osoby se v anglické terminologii nazývají "floor traders". Typický floor trader bývá muž větších rozměrů se silným zvučným hlasem. Formě jejich komunikace způsobem gestikulace a překřikování se pak v obchodní hantýrce říká open outcry.  Pitové obchodování bylo dominujícím typem tradingu až do konce 90. let 20. století, kdy přešlo do elektronického obchodování. Na open outcry futures se podle prohlášení CME Group ze 4.2.2015 zobchodovalo již jen jedno procento celkového objemu futures kontraktů, a proto CME Group uzavřela k 2.7.2015 většinu obchodních parketů pro futures v Chicagu a New Yorku.

Elektronické obchodování získávalo postupně na popularitě od začátku 21. století a dnes je to bez debat dominující metoda obchodování na trzích a to komoditních, akciových i peněžních. Tento typ obchodování probíhá zcela mimo obchodní parket a celý proces se odehrává na burzovních serverech. Elektronické obchodování, neboli online trading akcií nebo komodit, má mnohem více výhod než klasické pitové obchodování, a to hned z několika zásadních důvodů:

  • Není potřeba být fyzicky přítomen na burze (na rozdíl od pitového obchodování). Díky masivnímu technologickému rozmachu internetu v posledních letech a jeho dostupnosti napříč celým světem se trading stal dostupným v podstatě pro kohokoliv a kdekoliv. Tím pádem se trhy stávají mnohem zajímavějšími i pro malé obchodníky. To znamená, že  trading na velkých celosvětových burzách tak přestává být záležitostí movité elity.
  • Rychlejší vyplnění vstupních a výstupních příkazů. Jinými slovy, máte mnohem vyšší pravděpodobnost, že vám podaří vstoupit a vystoupit z obchodní pozice na takové cenové hladině, kterou si sami naplánujete.
  • Možnost obchodovat nespočet různých trhů najednou. Oproti tomu pitový obchodník může obvykle obchodovat pouze jeden parketový trh, podle toho, kde se právě nachází.
  • Mnohem levnější poplatky brokerům na burze (ang. comissions).

Shrnutí:

V této kapitole jsme si vysvětlili princip fungování komoditní burzy a řekli si o základních rozdílech mezi elektronickým a pitovým obchodováním. Elektronické obchodování zpřístupnilo trading široké veřejnosti díky snížení poplatků brokerům za zprostředkovávání služeb.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Předcházející kapitola: Kdo všechno participuje na tvorbě cen komoditních trhů 8

Následující kapitola: Futures kontrakty na největších komoditních burzách 10

Diskuze k článku zde

Mohlo by Vás také zajímat

Pro ty z Vás, kdo zatím nečtou blog Romany o obchodování komoditních spreadů, přinášíme ...

V minulé kapitole této příručky jsme si vyjasnili rozdíly mezi elektronickým a pitovým obchodováním. Dnešní ...

Uživatelé platformy SeasonAlgo se často ptají, jak ideálně nastavovat Profit Target (PT) a Stop ...

Ve světě tradingu se skloňuje termín „opce“ ve všech pádech. Opce jsou často zahaleny ...