Příručka úspěšného obchodování

Specifikace futures kontraktů 11

corn-futures-trading

V minulé kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé trhy, a na burzy, na kterých můžeme tyto trhy obchodovat. Nyní je na čase, abychom si objasnili vše, co souvisí podrobnou specifikací kontraktů. Specifikace kontraktu je v podstatě souhrn nezbytných základních a velmi důležitých informací o daném futures kontraktu komodity v ucelené a přehledné formě. …

Více

Futures kontrakty obchodované na největších komoditních burzách

chicago-board-option-exchange

V minulé kapitole této příručky jsme si vyjasnili rozdíly mezi elektronickým a pitovým obchodováním. Dnešní kapitolu budeme věnovat konkrétním burzám a jednotlivým trhům, které se na nich obchodují. Budeme se tedy zajímat o místa, kde jednou, jak pevně doufáme, dokážete i díky nastudování této Příručky zhodnotit své peníze, a to nemalou …

Více

Co je to komoditní burza a co jsou to pitové a elektronické trhy

2014-06-28_13-53-176

V minulém díle jsme se v širším pojetí zaměřili na účastníky, kteří participují na tvorbě cen na jednotlivých komoditních trzích. Jak je známo, tyto komoditní trhy se obchodují na komoditních burzách. Pamatujte, že je zapotřebí, abyste se v rámci svého obchodování zaměřili na vysoce likvidní trhy. Předtím ale, než si představíme hlavní …

Více

Kdo všechno participuje na tvorbě cen komoditních trhů

2014-06-28_13-53-181

Jako začínající obchodníci na komoditních trzích byste určitě měli mít povědomí o tom, kdo a jakou měrou se podílí na tvorbě cenových pohybů na jednotlivých trzích. Existují dvě základní skupiny obchodníků – hedgers a tradeři, z nichž každá má v rámci obchodování na komoditních trzích poněkud jiné zájmy. Pojďme si …

Více

Co je to trend

2014-06-28_13-53-184

Trend je velmi důležitým aspektem obchodování na burze. Bez trendu bychom v trzích v podstatě jen velmi složitě mohli vydělávat peníze. Definice trendu by se dala vyjádřit jako dlouhodobější a kvantitativní změna ceny podkladového aktiva (např. futures kontraktu určité komodity) v čase. Trend může trvat v řádu minut, dnů, týdnů až let. Trend může …

Více