Slovník pojmů

Slovník pojmů vám pomůže se rychle zorientovat v termínech, které se běžně v obchodování na burze používají. Slovník je průběžně doplňován i na základě námětů a požadavků našich uživatelů. Napište nám i vy a zašlete nám termíny, které byste v našem Slovníku pojmů rádi našli.


ASK

Ask reflektuje aktuální cenu nabídky, za kterou trader může podkladové aktivum v daném okamžiku nakoupit za tržní cenu, a celkovou kvantitu podkladového aktiva. Více informací naleznete v Bid-Ask Spread.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

ATR

ATR nebo-li "Average True Range" (průměrné rozpětí) je indikátor měřící volatilitu trhu.  Jeho hodnota se pak počítá jako exponenciální klouzavý průměr (EMA)  hodnot „TrueRange“. Výhoda tohoto indikátoru spočívá v tom, že je proměnný v čase a reflektuje aktuální dynamiku trhu. Lze ho aplikovat do mnoha strategií například pro stanovení Profit Targetu, Stop Lossu většinou jako určitý násobek jeho hodnoty. Mnoho traderů ho využívá i pro určení vstupní úrovně od určité předem definované hodnoty u breakout strategií (například k aritmetickému průměru posledních 10 hodnot close přičteme hodnotu ATR(7) a stanovíme tak vstup BUY na long stranu).

Tento indikátor poprvé uvedl J. Welles Wilder Jr. v knize „New Concepts in Technical Trading Systems“.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Backtest je testování pravidel obchodní strategie na historických datech. Cílem této metodiky je vyhodnotit, jestli má daná obchodní strategie potenciál pro živé obchodování.  Její nespornou výhodou je, že se touto metodou člověk může naučit umění tradingu bez rizika ztráty skutečného kapitálu. Existují 2 základní typy backtestu:

  • Ruční (diskréční) – kdy pomocí softwarové platformy (např. Sierra Chart) procházíme grafy daného podkladového aktiva (např. futures, akcie) a jednotlivé obchody si zaznamenáváme do tabulkového procesoru
  • Automatizovaný (algoritmický) – kdy aplikujeme kód obsahující vstupní a výstupní podmínky strategie na daný trh a výsledky backtestu vidíme okamžitě. Typický software, kde můžeme algoritmický kód aplikovat, je Tradestation.

Tým TradeandFinance.eu 

(c) TradeandFinance.eu

BID

Bid reflektuje aktuální cenu poptávky, za kterou trader může podkladové aktivum v daném okamžiku prodat za tržní cenu, a celkovou kvantitu podkladového aktiva.Více informací naleznete v Bid-Ask Spread.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Breakeven je tzv. hraniční hodnota. Bývá to cena, na které jsme vstoupili do obchodní pozice. Pokud jsme v dlouhé pozici a cena podkladového aktiva je vyšší než hodnota breakeven, pak jsme v otevřeném zisku. Opačné podmínky platí pro krátkou pozici.  Pokud jsme v dlouhé pozici a cena podkladového aktiva je nižší než hodnota breakeven, pak jsme v otevřené ztrátě. Opačné podmínky platí pro krátkou pozici.

Breakeven je často spojován se stop-lossem. Pokud je aktuální cena podkladového aktiva výše než cenová hodnota breakeven a my posuneme náš stop-loss na breakeven, pak jsme v obchodě již bez rizika ztráty kapitálu, protože jsme stop-loss posunuli na vstupní cenu. V nejhorším případě tedy z pozice vystoupíme s nulovým ziskem za náklady na brokerskou komisi.

Breakeven

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Broker je fyzická či právnická osoba, která pro účastníky na trhu zaštiťuje transakci mezi nákupem a prodejem daného aktiva (futures, akcie atp.) a za své zprostředkování obchodu dostane komisi, když dojde k realizování transakce. Mezi cenově nejvýhodnější a nejznámější brokery patří společnosti jako Interactive Brokers a Tradestation Securities.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Chicago_Board_Of_Trade_Building

Burza (anglicky "exchange") je vysoce organizovaný a přísně regulovaný trh, kde jsou nakupovány a prodávány různé finanční instrumenty jako například akcie, komodity, měny, ETFs, apod.  Burza je místem, kde se setkávají nakupující a prodávající. Obchody uzavírané na burze mají podobu oboustranné dohody, kde o konečné ceně obchodovaného instrumentu rozhoduje aktuální stav nabídky (ang. bid) a poptávky (ang. ask).

 

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Bull_myles

Býčí trh (anglicky bull market) je ekvivalentní výraz pro rostoucí trh, kdy každé high a low v daném trendu je vyšší než předcházející high a low. Vychází z tradiční burzovní terminologie. Vysvětlení pro toto označení je jednoduché. Když býk útočí, nabírá protivníka na rohy a vymršťuje ho nahoru.

Rovněž se můžeme setkat s ekvivalentním výrazem trh na dlouhou stranu (long). Opakem pro býčí trh je medvědí trh (klesající trh).

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

DAX

Dax (Deutscher Aktienindex) je akciovým indexem reprezentujícím 30 největších a nejlikvidnějších německých společností (např. Allianz, Commerzbank, Siemens, Volkswagen atp.), které se obchodují na Frankfurt Exchange. Může se jednat o alternativu na obchodování místo amerických akciových indexů. Výhodou pro Čechy může být, že se obchoduje v eurech. Rozhodně to však není trh pro nováčky, protože se jedná o velmi volatilní trh.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Drawdown lze vyjádřit v množství peněz nebo procentuálním podílu největšího poklesu kapitálu na našich historických obchodech či backtestech. Jeho hodnota či násobek této hodnoty se často používá k určení velikosti účtu pro živé obchodování a stanovení maximálního akceptovaného rizika předtím, než začneme živě obchodovat.

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

Profit Factor (dále "PF") je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality obchodního systému. PF získáme jako podíl sumy všech ziskových obchodů (gross profit) k absolutní hodnotě sumy všech ztrátových obchodů (gross loss).

Rovnice pro výpočet PF:

ProfitFactor2

 

 

 

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu

„TrueRange“ se vypočítá jako největší hodnota z následujících tří hodnot:

  • Rozdíl ceny HIGH aktuálního baru a LOW aktuálního baru
  • Rozdíl ceny CLOSE předchozího baru a HIGH aktuálního baru
  • Rozdíl ceny CLOSE předchozího baru a LOW aktuálního baru

Hodnoty True Range pak využíváme k počítání Average True Range (ATR).

Tým TradeandFinance.eu

(c) TradeandFinance.eu